« Najít podobné dokumenty

Obec Struhařov - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Struhařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1086597011_1_Vyhlaska_s_podpisem.pdf
<.> STÁTNÍ
<br> poza/Kew STATNI POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774.Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Benešov
<br> Žižkova 360,256 01 Benešov
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 286122/2022
<br> Spisová značka: 2RP5318/2013-537202/05/03
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXX ID DS: zXXperX E-mail: a.janousek©spucr.cz 0111388538884
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv,zrušení věcného břemene a určení výše úhrady a lhůty podle 5 10 odst 2 zákona v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bořeňovice
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha (dále jen „pobočka") jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,a podle 5 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") <,>
<br> oznamuje
<br> vsouladu s ustanovením & 11 odst.10 zákona,že vydal dne 21.9.2022 rozhodnuti č.j.SPÚ 277749/2022 o výměně nebo přechodu vlastnických práv,zrušení věcného břemene a určení výše úhrady a lhůty podle 5 10 odst 2 zákona v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bořeňovice <.>
<br> Do “ý_še uveď hq rozh dnutí,včetně příloh a seznamu účastníků řízení,je možno nahlédnout na Ob čĚím 'raďuStřuharov a Pobočce Benešov (kancelář č.33) <.>
<br> ",y/m
<br>.' (VG-Aš,; lng.J|r * &&!ýocesx,ve—.ředitel Krajs ozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.město Praha
<br> v 2.Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Příloha: <,>
<br> X.Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv č.j.SPU 277749/2022
<br> Vyvěšeno dne: 27_9_2022 Sejmuto dne: 12.10.2022
<br> Slnlm pozemkow uiutid j Husineckn lOÉJ...

Načteno

edesky.cz/d/5682648

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Struhařov
08. 12. 2022
06. 12. 2022
02. 12. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Struhařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz