« Najít podobné dokumenty

Město Brumov-Bylnice - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brumov-Bylnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam.pdf (12.52 kB)
Brumov-Bylnice,Brumov
Brumov-Bylnice,Brumov 2000
Brumov-Bylnice,Bylnice
Brumov-Bylnice,Bylnice 46
Brumov-Bylnice,Kloboucká
Brumov-Bylnice,Kloboucká 1387
Brumov-Bylnice,Kloboucká 1407/1407
Brumov-Bylnice,Kloboucká 1423
Brumov-Bylnice,Kloboucká 761
Brumov-Bylnice,Kloboucká 762
Brumov-Bylnice,Kloboucká 771
Brumov-Bylnice,Kloboucká 772
Brumov-Bylnice,Kloboucká 773
Brumov-Bylnice,Kloboucká 825
Brumov-Bylnice,Kopanice
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 1401
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 1402
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 1403
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 786
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 787
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 788
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 789
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 790
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 791
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 792
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 793
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 794
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 795
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 796
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 797
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 798
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 799
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 800
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 801
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 802
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 803
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 804
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 805
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 806
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 807
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 808
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 809
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 810
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 811
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 812
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 813
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 814
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 815
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 816
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 817
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 818
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 819
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 820
<br>
<br> Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 821
Brumov-Bylnice,Na Vyhlídce 822
Brumov-Bylnice,Uhlové
Brumov-Bylnice,Uhlové 1265
Brumov-Bylnice,Uhlové 1266
Brumov-Bylnice,Uhlové 1267
Brumov-Bylnice,Uhlové 1268
Brumov-Bylnice,Uhlové 1269
Brumov-Bylnice,Uhlové 1270
Brumov-Bylnice,Uhlové 1271
Brumov-Bylnice,Uhlové 1287
Brumov-Bylnice,Uhlové 774
Brumov-Bylnice,Uhlové 775
Brumov-Bylnice,Uhlové 776
Brumov-Bylni...
E.on oznámení.pdf (97.96 kB)
EG.D,a.s <.>
<br> Lidická 1873/36
602 00 Brno
www.egd.cz
<br> info@egd.cz
<br> Naše značka
220452084
<br> Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B <.>,vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
<br> 1 / 2
<br> EG.D,a.s.Lidická 1873/36,602 00 Brno
<br> Brno,19.09.2022
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně
přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny
naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EG.D,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5 zákona
č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem
v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EG.D.a.s <.>
<br>
<br> 2 / 2
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
07.10.2022
<br>
od 07:30
<br>
do 07.10.2022
<br>
14:30
<br> Obec
Brumov
Brumov-Bylnice
Brumov-Bylnice
Valašské Klobouky
<br> Část obce
Brumov
Brumov
Bylnice
Valašské Klobouky
<br> Vypnutá oblast:
Vypnutím budou dotčeny ulice nebo jejich části - čp.viz příloha: Brumov - Kloboucká,Kopanice <,>
Na Vyhlídce,Úhlové - České radiokomunikace,Javorník CZ,Vodafone,Trako,Mor.vod...

Načteno

edesky.cz/d/5682447

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brumov-Bylnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz