« Najít podobné dokumenty

Město Brumov-Bylnice - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brumov-Bylnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam.pdf (13.11 kB)
Brumov-Bylnice,1.května 1254
Brumov-Bylnice,1.května 1255
Brumov-Bylnice,1.května 1256
Brumov-Bylnice,1.května 1257
Brumov-Bylnice,1.května 1258
Brumov-Bylnice,1.května 1259
Brumov-Bylnice,1.května 1260
Brumov-Bylnice,1.května 1261
Brumov-Bylnice,1.května 1262
Brumov-Bylnice,1.května 1263
Brumov-Bylnice,1.května 1264
Brumov-Bylnice,Bylnice
Brumov-Bylnice,Chaloupky 128
Brumov-Bylnice,Chaloupky 129
Brumov-Bylnice,Chaloupky 130
Brumov-Bylnice,Chaloupky 131
Brumov-Bylnice,Chaloupky 133
Brumov-Bylnice,Chaloupky 134
Brumov-Bylnice,Chaloupky 135
Brumov-Bylnice,Chaloupky 137
Brumov-Bylnice,Chaloupky 140
Brumov-Bylnice,Chaloupky 549
Brumov-Bylnice,Hliníky
Brumov-Bylnice,Hliníky 187
Brumov-Bylnice,Hliníky 188
Brumov-Bylnice,Hliníky 189
Brumov-Bylnice,Hliníky 191
Brumov-Bylnice,Hliníky 192
Brumov-Bylnice,Hliníky 193
Brumov-Bylnice,Hliníky 194
Brumov-Bylnice,Hliníky 195
Brumov-Bylnice,Hliníky 196
Brumov-Bylnice,Hliníky 199
Brumov-Bylnice,Hliníky 200
Brumov-Bylnice,Hliníky 201
Brumov-Bylnice,Hliníky 203
Brumov-Bylnice,Hliníky 205
Brumov-Bylnice,Hliníky 207
Brumov-Bylnice,Hliníky 208
Brumov-Bylnice,Hliníky 209
Brumov-Bylnice,Hliníky 211
Brumov-Bylnice,Hliníky 213
Brumov-Bylnice,Hliníky 214
Brumov-Bylnice,Hliníky 215
Brumov-Bylnice,Hliníky 217
Brumov-Bylnice,Hliníky 220
Brumov-Bylnice,Hliníky 221
Brumov-Bylnice,Hliníky 222
Brumov-Bylnice,Hliníky 223
Brumov-Bylnice,Hliníky 224
Brumov-Bylnice,Mýto 178
Brumov-Bylnice,Mýto 179
Brumov-Bylnice,Mýto 180
<br>
<br> Brumov-Bylnice,Mýto 228
Brumov-Bylnice,Svárov 100
Brumov-Bylnice,Svárov 101
Brumov-Bylnice,Svárov 102
Brumov-Bylnice,Svárov 103
Brumov-Bylnice,Svárov 104
Brumov-Bylnice,Svárov 105
Brumov-Bylnice,Svárov 106
Brumov-Bylnice,Svárov 108
Brumov-Bylnice,Svárov 110
Brumov-Bylnice,Svárov 115
Brumov-Bylnice,Svárov 116
Brumov-Bylnice,Svárov 117
Brumov-Bylnice,Svárov 118
Brumov-Bylnice,Svárov 119
Brumov-Bylnice,Svárov 120
Brumov-Bylnice,Svárov 121
Brumov-Bylnice,Svárov 122
Brumov-Bylnice,Svárov 124
Brumov-Bylnice,Svárov 548
Brumov-Bylnic...
E.on oznámení.pdf (96.45 kB)
EG.D,a.s <.>
<br> Lidická 1873/36
602 00 Brno
www.egd.cz
<br> info@egd.cz
<br> Naše značka
220444524
<br> Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B <.>,vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
<br> 1 / 2
<br> EG.D,a.s.Lidická 1873/36,602 00 Brno
<br> Brno,14.09.2022
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně
přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny
naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EG.D,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5 zákona
č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem
v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EG.D.a.s <.>
<br>
<br> 2 / 2
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
05.10.2022
<br>
od 07:30
<br>
do 05.10.2022
<br>
17:30
<br> Obec
Brumov-Bylnice
Brumov-Bylnice
<br> Část obce
Brumov
Bylnice
<br> Vypnutá oblast:
Vypnutím budou dotčeny ulice nebo jejich části: 1.května,Chaloupky,Hliníky,Mýto,Svárov <,>
Záhumení,Široká - čp.viz příloha Také např.: Macháč s.r.o <.>,Mor.vodárenská,Restent
<br> Společnost EG.D,a.s.jako provozovatel distr...

Načteno

edesky.cz/d/5682446

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brumov-Bylnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz