« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Usnesení 2.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 2.9.2022
USNESENÍ č.20 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEŽANY <,>
<br> konaného dne 2.9.2022
<br> zastupitelstvo obce Břežany po projednání:
<br>
<br> 1.Schvaluje rozpočtové opatření č.3 pro rok 2022 <.>
<br>
<br> 2.Schvaluje přijetí dotace ve výši 400 000 Kč
<br> z programu POV Plzeňského kraje na „Úpravu křižovatky ve středu obce“ <.>
<br> ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace <.>
<br>
<br> 3.Schvaluje zhotovitele „Úpravy křižovatky ve středu obce“
<br> LS stavby s.r.o <.>,Palackého 764,Nýrsko na základě nejnižší nabídkové ceny – 963 014,80 Kč s DPH <.>
<br> ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo <.>
<br>
<br> 4.Schvaluje Strategický plán rozvoje sportu v obci Břežany do r.2027 <.>
<br>
<br> 5.Schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč Sportovnímu klubu psích spřežení Plzeň <.>
<br>
<br> 6.Bere na vědomí zprávu Finančního výboru ze dne 30.8.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zápis byl vyhotoven dne: 5.září.2022 zapisovatel: XXXX XXXXXX
<br> Ověřovatelé: XXXXX XXXXXXX,dne X.září.XXXX
<br>
<br> XXXXX XXXXX,dne X.září XXXX
<br>
<br> Starostka: XXXXX XXXXXXXXXX,dne X.září XXXX
<br>
<br> Místostarosta: XXXXX XXXXXXXX,dne X.září XXXX Razítko obce

Načteno

edesky.cz/d/5681843

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz