« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Veřejné zasedání 2.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejné zasedání 2.9.2022
1
<br>
<br> Poř.č.zápisu: 20
<br>
<br> Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Břežany <,>
<br> konaného dne 2.9.2022,od 19.00 hodin
<br> v hasičárně,čp.19
<br>
Členové zastupitelstva obce přítomní po celou dobu zasedání:
<br> XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX - omluven
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva <.>
<br>
Zasedání zastupitelstva obce Břežany (dále jen ZO) bylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce <.>
<br> Zasedání bylo řádně svoláno.Informace o konání veřejného zasedání ZO byla zveřejněna v souladu se zákonem na
<br> úředních deskách,současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starostka z prezenční listiny
<br> přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatovala,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu
<br> 7 všech členů ZO),takže ZO je usnášeníschopné.Usnesení z minulé schůze splněno.ZO bylo seznámeno se
<br> zápisem z minulého veřejného zasedání,ZO schválilo zápis bez připomínek.Zápis byl zveřejněn na úředních
<br> deskách OÚ,nebyly k němu vzneseny námitky.Zápis je uložen k nahlédnutí v kanceláři OÚ <.>
<br>
Určení ověřovatelů a zapisovatele a schválení programu <.>
<br>
Předsedající určil ověřovatele zápisu: Milana Kodýtka a Tomáše Jílka,zapisovatelem XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Zastupitelstvo obce Břežany schvaluje následující program veřejného zasedání:
<br>
1) Projednání a schválení Rozpočtového opatření č.3/2022 <.>
2) Projednání a schválení zhotovitele úpravy křižovatky ve středu obce <.>
3) Projednání a schválení Strategického plánu rozvoje sportu v obci Břežany <.>
4) Projednání a schválení poskytnutí daru <.>
5) Projednání zprávy Finančního výboru <.>
6) Různé <.>
7) Diskuze <.>
8) Usnesení,závěr <.>
<br>
<br>
1.Projednání a schválení Rozpočtového opatření č.3 pro rok 2022 <.>
Starostka seznámila přítomné s návrhem ...

Načteno

edesky.cz/d/5681842

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz