« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_332.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_332.pdf
OZNÁMENÍ záměru pronájmu nemovitosti v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky
<br> V souladu s ustanovením 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme ve lhůtě nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce
<br> PRONÁJEM POZEMKU
<br> Parcela číslo: st.p.č.1412
<br> Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří _
<br> Výměra: 18 m2
<br> Katastrální území: Mariánské Hory,obec Ostrava
<br> Lokalita: ul.Baarova
<br> Vlastník: statutární město Ostrava
<br> Svěřeno: městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Důvod pronájmu: pozemek pod garáží ve vlastnictvíjiné osoby č.j.: MH 16666/2022/OM/Ko
<br> O záměru obvodu pronajmout pozemek rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky dne 21.09.2022 pod č.usn.3404/RMOb-MH/1822/94 <.>
<br> \
<br> Bližší informace podá majetkový odbor,lng.XXXXXX XXXXXXXX,tel.c.XXX XXX XXX,e-maíl: kozelska©márianskehory.cz
<br> Uzemm' informace kzáměru pronájmu výše uvedeného pozemku v k.ú.Mariánské Hory,obec Ostrava je součástí tohoto oznámení <.>
<br> STATUTÁRNI' MĚSTO OSTRAVA
<br> Uřad městského obvodu
<br> Mariánské Hory a Hulváky
<br> Písemnost ev.č' 532 2022 vyvěšena dne: ' '
<br> sňata dne: za správnost: souběžně zveřejněna na internetu
<br> “.--dlí.<.> -

Načteno

edesky.cz/d/5681036


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
29. 11. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz