« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_333.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_333.pdf
l/l
<br> $tatutární město Ostrava Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky odbor vnitřní správy a školství
<br> šasí ! ' _| ' Pin-ji
<br> Číslo jednací: MH 16675/2022/OVSaS/Ku Spisová zn.: SZ MH 16561/2022/2 Vyřizuje: XXXXXXXX XXXX
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> Mobil: +420 720 979 178
<br> E-mail: kutacova©marianskehorycz Datum: 26.09.2022
<br> Vyhlášení nalezené věci
<br> STATUTÁRNI' MĚSTO OSTRAVA Uřad městského obvodu a.; ' Mariánské Hory a Hulvák J
<br> Písemnost ev.C: V ÉZZ vyvěšena dne:
<br> sňata dne:
<br> za správnost: M_—
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> Statutární město Ostrava — Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,odbor vnitřní správy a školství oznamuje,že mu byla předána do úschovy níže uvedená věc,jejíž vlastník není znám:
<br> Číslo nálezu Popis
<br> Předáno úřadu
<br> 13/2022/mh Jízdní kolo
<br> 23.09.2022
<br> Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu,může nálezce,MOb Mariánské Hory a Hulváky nebojiná osoba,které byla věc svěřena,nakládat s níjako poctivý držitel <.>
<br> Přihlásí-li se ten,kdo věc ztratil,nebo vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu,vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů
<br> a nálezného <.>
<br> Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu,nabude nálezce,MOb Mariánské Hory a Hulváky nebojiná osoba,které byla věc svěřena,vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému <.>
<br> Upozorňujeme,že při vyzvednutí nalezené věcí je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci
<br> a předložit průkaz totožnosti <.>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX v.r.vedoucí odboru vnitřní správy a školství
<br> XXXX XXXXXXXX /
<br> úzu/Zš (CZE/+XX <,>
<br> Za správnost:
<br> IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
<br> Přemyslovců 63,709 36 Ostrava Číslo účtu 27-1649321399/0800
<br> www.marianskehogsz
<br> ' __ : |-_ : v_'.__ _ <.>,1339 !=_' Š' "čaji Fišš.]Š'á._"-'„'.-3\ ! !!
<br> MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
29. 11. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz