« Najít podobné dokumenty

Obec Hlince - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlince.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
Markova tř.2,Kralovice PSČ 331 41
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
pracoviště Manětínská 493,Kralovice PSČ 331 41
<br> Městský úřad Kralovice Str.1 (celkem 4) OŽP/23080/22 Sub
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE: 18.7.2022
<br> Č.j.: OŽP/23080/22 Sub
<br> SZ: OŽP/2720/2022 Sub
<br> VYŘIZUJE: Šubrt
<br> TEL.: 373 300 258
<br> IDDS: jidbxnx
<br> E-MAIL: subrt.pavel@kralovice.cz
<br> DATUM: 27.9.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ
<br> K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> XXXXXXXXX XXX,nar.XX.X.XXXX,Dělostřelců 1196,33701 Rokycany - Nové Město
<br> v zastoupení: Profivoda s.r.o <.>,17.listopadu 797,33441 Dobřany,IČO 29077451
<br> podala dne 18.7.2022 žádost
<br> a) o vydání povolení k odběru podzemních vod z vrtané studny na pozemku st.p.č.62/1
v k.ú.Hlince,obec Hlince,kraj Plzeňský,HGR 6230,útvar podzemních vod č.62300
<br> Krystalinikum,proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky,vodní útvar BER_0730
<br> Berounka od toku Střela po Rakovnický potok,č.h.p.1-11-02-1000-0-00:
<br> Navrhované parametry nakládání s vodami:
<br> Množství podzemních
<br> vod
<br> QPRŮMĚR [l/s] QMAX [l/s] QMĚSÍC [m3/měsíc] QROK [m3/rok]
<br> 0,008 0,66 32 258
<br> Původ vody - zdroj vody: podzemní voda
<br> Typ odběrného objektu: vrt
<br> Související vodní díla: vrtaná studna
<br> Účel nakládání s podzemními vodami: individuální zásobování rodinného domu
<br> vodou
<br> Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: na dobu spojenou s užíváním
<br> vodního díla
<br> Počet měsíců v roce,kdy se odebírá: 12
<br> Počet dnů v roce,kdy se odebírá: 365
<br> Určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně souřadnicemi v JTSK): 1051193,799862
<br> b) o vydání společného územního a stavebního povolení k vodnímu dílu – vrtané studny – dle
dokumentace pro vydání společného povolení „Vrtaná studna ST-2 jako zdroj vody na
<br> pozemku parc.č.st.62/1 v k.ú.Hlince,okres Plzeň-sever“,na pozemku st.p.č.62/1 (zastavěná
<br> plocha a nádvoří) v k.ú.H...

Načteno

edesky.cz/d/5680501

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlince      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz