« Najít podobné dokumenty

Obec Kunějovice - Prezenční listina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prezenční listina
' :r,<.> <.>,<.> i;.1;1iLi:trrIitil.liirrrlrr'cIitrrir'iirriut' llnlkinr rlhd(rhi l{lltt-l(ll2
<br> i.i.: Ot,JKLt 225.3 126-0912r)22-l.tr
<br> Prezendni listina
9.zase,ddni ZAK.26.9.2022
<br> Jm6no a niiimeniJm6no a piijmeni
ilena,Iunkce
<br> Piedsedajfci,starosta:
<br> Jiii L6wy
<br> Mistostarosta:
<br> ka,piedsedkvni KV ZO.ovdiovatel:
Slavomira Pol6kov6
<br> zastupitelstva obce,oviiovatel :
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> n,piedseda Finaniniho vfboru zastupitelstva obce:
V6clav Kr6l
<br> Hana Habaftovd
pokladni OU '-W-r4/rrl
<br> Piitomna
<br> Helena Ludvikovd
referent tsc,zapisovatel
<br> Kunejovice@post.cz
/"o,1n /4e".tff"^
<br> s f 20)2 i 0bct' Kturi1r:t ice

Načteno

edesky.cz/d/5680442

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kunějovice
02. 12. 2022
29. 11. 2022
28. 11. 2022
21. 11. 2022
14. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kunějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz