« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Výsledky voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vysledky_voleb_do_senatu_parlamentu_cr.png
Volby do Senétu Parlamentu éR konané dne 23.9.— 24.9.2022
<br> Wsledky hlasovénl'
Obvod: 79 — Hodonl’n
<br> Obec: Draifivky
<br> (“"5” VoliEi Vydané
<br> Wm 1mm “h vsullallul obalky
<br> Volebni Dde'vzdané Platllé
IiéaslvM-n obélky hlasy
<br> 1 1 100,00 222 107 40,20
“Mid“ Volebni Navrluljicl'
i'islo p'rfimelli,jlnéno,Iiluly 5““ “a“
1 Kuchaf Antonin 0c.XXXX XXXX
+X flajchmannvé XXX XXX.KDU+XDS+TOP XX KnuiSL
+X Brdnél‘kovfi Ladislava PIIDr.mo mo
4 Ingrové Lenka Mgr.Dis.KSCM KsiM
5 VaEI'Eek Iva PaedDr.mu mu
5 Krabiéka Vutézslav JUDr.500 500
7 Paslyfik Zbynék Ing.MBA MDravané+MZH MZH
<br> +) puslupujl'a' kandldét
<br> 107 102
<br> P0 llich':
prls u§nnst
BEZPP
KDUJZSL
BEZPP
KsiM
<br> Piréfi
<br> 5m:
<br> BEZPP
<br> % platny'ch
lllasl‘l
95,33
Pnfly hlasn
1.kolo 2.Imlo
13 x
14 0
16 0
1 x
2 x
13 x
33 x
<br> M: lllasii
1.Imlo 2.knlo
12,74 x
13,72 0,00
<br> 25,49 0,00
<br> 0,99 x
<br> 1,95 x
12,74 x
32,35 x
vysledky_voleb_do_zastupitelstva_obce.png
Volby do zastupitelstev obCI' konané 23.09.— 24.09.2022
<br> Jmenné seznamy
<br> Vf/bér: zvulenl' zastupitelé dle Wsledku
Zastupitelstvu ubce
<br> Kraj: Jihomuravskf/ kraj
<br> Okres: Hodonl'n
<br> Obec: Draifivky
<br> V§echny kandidétnl' listiny
<br>
<br>
<br> Kanditlfiln slina Kandidait Hlasy
Navrluljiu' Pol that
fish) nfizev g; pfijlnelli,iméno,tituly vék 5““ ”f 5““ bs.1: Wu m'm'
1 SDRuiENf NEZAVISLV.<.>.5 NevFala Radek 30 NK BEZPP 79 16,84 1
1 SDRuiENf NEZAVISLV.<.>.1 (:udrnéknvé Kléra 56 NK BEZPP 77 16,63 2
1 SDRuiENf NEZAVISLV.<.>.2 fiuraikové Frantiéka 68 NK BEZPP 63 13,60 3
1 SDRuiENf NEZAVISLV.<.>.3 Gaj Jih’ 45 NK BEZPP 60 12,95 4
1 SDRuiENf NEZAVISLV.<.>.4 Molmé XXXXX XXX.XX NK BEZPP XX XX,XX X
1 SDRuiENf NEZAVISLV.<.>.6 Princlik Va'clav Mgr.59 NK BEZPP 57 12,31 6
<br> 1 SDRuiENfNEZAVISLV.<.>.7 SvabodaPavel 49 NK BEZPP 69 14,90 7

Načteno

edesky.cz/d/5680355

Meta

Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz