« Najít podobné dokumenty

Obec Mošnov - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mošnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška[100].pdf [1,09 MB]
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor stavebního řádu,územního plánování a památkové péče
<br>
<br>
<br> Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice,Štefánikova 1163/12,CZ-742 21 Kopřivnice
IČO: 00298077 ● DIČ: CZ00298077 ● IDS: 42bb7zg
posta@koprivnice.cz ● +420 556 879 411 ● www.koprivnice.cz
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br>
<br> ZE DNE: 25.08.2022
<br> Č.J.: 92384/2022/VaZu
SPIS.ZN.: SÚP-235/2022
VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing.Zuzana Válková / SÚP
TELEFON: 556 879 689; 736 614 205
E-MAIL: zuzana.valkova@koprivnice.cz
DATUM: 27.09.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Kopřivnice,odbor stavebního řádu,územního plánování a památkové péče,příslušný
podle § 124 odst.6 a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
základě žádosti společnosti GEFAB CS,spol.s r.o.IČ 41602901,Švédská 5,620 00 Brno (dále
jen „žadatel“) ze dne 25.08.2022,vyjádření Policie ČR - Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje,územní odbor Nový Jičín,dopravní inspektorát,XXXXXXXXXX XXXXX X <,>
XXX XX Nový Jičín č.j.KRPT-63255-94/ČJ-2021-070406 ze dne 30.08.2022 a v souladu s § 77
odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici II.třídy č.II/464 v k.ú.Mošnov a silnici III.třídy č.III/04823 v k.ú.Příbor
z důvodu vyznačení objízdných tras při úplné uzavírce mostů SO 210,SO 214 a SO 215 v rámci
akce „D48 MÚK Bělotín – Rybí,etapa I“,v termínu:
<br> most SO 210:
o 01.10.2022 – 02.10.2022 – jedna XXX v čase od XX:XX hod.do XX:XX hod <.>
<br> mosty SO 214 a SO 215:
o 15.10.2022 – 04.11.2022 – dvě noci v čase od 23:00hod.do 04:00 hod <.>
<br> Pro umístění dopravního značení na dotčených silnicích se stanoví tyto podmínky:
<br> 1.Umístění dopravního značení bude provedeno dle přiloženého odsouhlaseného situačního
výkresu <.>
<br> 2.Dopravní značení bude provedeno v refl...

Načteno

edesky.cz/d/5679856

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mošnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz