« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení státní služby v odboru personálním v Ministerstvu zemědělství (PDF, 408 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 408 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> ministerský XXXX v oddělení státní služby
<br> v odboru personálním
<br> v Ministerstvu zemědělství
<br>
<br> Č.j.: MZE-56548/2022-11131
<br> V Praze dne 27.9.2022
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje
<br> výběrové řízení na služební místo ministerský XXXX v oborech služby XX.Legislativa a právní
<br> činnost a 63.Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.11.2022 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • Vypracování návrhů služebních,společných a jiných vnitřních předpisů pro MZe podle
<br> zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
<br> státní službě“),a podle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákoník práce“),a v souvislosti s tím vede vnitřní připomínkové řízení <.>
<br> • Vypracováni stanovisek k návrhům nových zákonů,novelizací zákonů,vyhlášek a dalších
<br> předpisů na úseku zákona o státní službě,zákoníku práce,předpisů o sociálním
<br> zabezpečení a jiných předpisů vztahujících se k působnosti odboru personálního <.>
<br> • Vedení mezirezortního připomínkového řízení o návrzích nových zákonů,novelizací
<br> zákonů,vyhlášek a dalších předpisů na úseku zákona o státní službě,zákoníku práce <,>
<br> předpisů o sociálním zabezpečení a jiných předpisů vztahujících se k působnosti odboru
<br> personálního,resp.sekce státního tajemníka <.>
<br> • Podílení se na zajištění agendy vypl...

Načteno

edesky.cz/d/5679699

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz