« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Oznámení o schválených rozpočtových opatřeních městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora č. 1 - č. 10/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o schválených rozpočtových opatřeních městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora č. 1 - č. 10/2022
33)
<br> STATUTÁRNĺ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŘEČKOvICE a MOKRÁ HORA
Palackého náměstí 78111
621 OO Brno
<br> Schválená rozpočtová opatření č.1/2022,Č.2/2022,Č.3/2022,Č <.>
4/2022,Č.5/2022,Č.6/2022,Č.7/2022,Č.8/2022,Č.9/2022 a Č <.>
<br> 10/2022 <.>
<br> Rada městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora v souladu s ust.102 odst.2 písm.a)
zákona Č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a ust.16
zákona Č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.ve znění pozdějších
předpisů,schválila na své 48.schůzi RMC dne 23.3.2022 rozpočtové opatření č.2ĺ2022,na
49.schůzi RMC dne 13.4.2022 rozpočtové opatření č.3/2022.na 50.schůzi RMC dne
11.5.2022 rozpočtové opatření č.5/2022,na 52.schůzi RMC dne 29.6.2022 rozpočtové
opatření č.7/2022,na 54.schůzi RMC dne 3 1.8.2022 rozpočtové opatření č.8/2022 a na 56 <.>
schůzi RMC dne 21.9.2022 rozpočtové opatření č.10/2022 <.>
<br> Zastupitelstvo městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora v souladu s ust.I 02 odst.2
písm.a) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů aust <.>
<br> 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů,schválilo na svém XVIII.zasedání ZMC dne 17.2.2022 rozpočtové
opatření č.1/2022,na XIX.zasedání ZMC dne 21.4.2022 rozpočtové opatření č.4/2022,na
XX.zasedání ZMC dne 16.6.2022 rozpočtové opatření č.6/2022 a na XXI.zasedání ZMC
dne 15.9.2022 rozpočtové opatření Č.9/2022 <.>
<br> Na základě ust.16 odst.5 zákona Č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů je schválené rozpočtové opatření v úplném znění
v listinné podobě k nahlédnutí na ekonomickém odboru Uřadu městské části města Brna <,>
Brno — Rečkovice a Mokrá Hora,Palackého náměstí 78/11,I.poschodí,dveře Č.213 <.>
<br> V elektronické podobě je zveřejněno na internetových stránkách www.reckovice.brno.cz
v hlavním rnenu pod odkazem Rozpočet <.>
<br> Vyvěšeno: 27 -99 ?(it
SňitE

Načteno

edesky.cz/d/5679620


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz