« Najít podobné dokumenty

Město Krásná Lípa - Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci o provádění stavby, která řeší zřízení nového odběrného místa. Zobrazit detail

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krásná Lípa.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
OMEXOM
<br> OZNÁMENÍ
<br> Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Krásná Lípa,že v termínu
<br> říjen/2022 — listopad/2022
<br> bude v této oblasti prováděna
<br> stavba,která řeší zřízení nového odběrného místa,dle projektu vypracovaného OMEXOM GA Energo s.r.o <.>
<br> Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo,s.r.o <.>,Na Střílně 1929/8,323 00 Plzeň — Bolevec,tel.: 373303184,fax: 377542385 <.>
<br> IČO: 49196812 DIČ: (DZ-49196812 Společnostje zapsaná v obch.rejstříku u Krajského soudu v Plzni,odd.C & vl.4355
<br> \!
<br> Oznámení je vsouladu se zákonem o.458/20008b <.>,novelizován z.č.670/2004 <.>
<br> Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona <.>
<br> Guigou GA Energo s.r.o.a: smc mus.Belem m na m
<br> lomem:- - z ni.-' m 5 ['i'—?
<br> OMEXOM GA Energo s.r.o.T.+420 373 303 111
<br> Na Střílně 1929/8 info©gaenergo.cz
<br> 323 na Plzeň-Bolevec www.gaenergo.cz Vl N = | :! ĚNERGIES
<br> Jednatelé: Zdeněk Žídek) XXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Zaesáno v Obchod nim reistřiku vedeném Kralskvm soudem v Plzni.oddíl C.vložka 4355 |Č:49195812.D1Č:t249196812
<br> novú pojis'tk vó skříň SStOQ/X \ * v; pilíři no hranic?-fn
<br> p.č.' 802/2
<br> nový kabel _Í AYKY—J 4><50f v ochranné."trubfce
<br> PE 90/74;
<br> Detail křížen
<br> SS
<br> v místě 38 200!R131
<br> Řezy v místě výkopů _ A - A.<.>
<br> Detail misu Wnul www tmm;
<br> N 50.9167556N,14.522798115 Veškeré Škodv vzntkté vlivem stavby na uvedené nemovItosll budou odatranšnxalgmvltosl bude uvedeme do původního slevu na nákiadv investora Legenda:
<br>.<.>.značky na výkrese neodpovídají měřítku
<br> Stáva'lct zařízení CEZ:
<br>.* „»._,kabelové vedení NN a rozpojoveoí eklít'i E pojistková ekřtň
<br> ara/em 3x240+120 popisy stávajících za?ízení
<br> Montáž zarízení ČEZ NN:
<br> kabelové zemní vedení 5 pojistková skříň kabelová chráníčke
<br> Technické řešení:
<br> Ze stávající skříně SSZUGIR131 bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 4x50,který bude veden po ppč.276...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krásná Lípa      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz