« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 160/2021 OD - právník - prodloužen termín pro podání přihlášek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_116_2022_OD_-_pravnik__zverejneni.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br> Informace k VŘ č.116/2022
<br> Termín pro podání přihlášek prodloužen do 14.10.2022
<br>
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.116/2022
<br> na 2 funkční místa úředníků/úřednic
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> p r á v n í k
<br> Odbor dopravy MMB,Oddělení majetkové a právní,Referát právních služeb
<br>
<br> s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br>
Charakteristika pozice:
<br> Spolupodílí se na právních činnostech vykonávaných Referátem právních služeb.Do působnosti Referátu
<br> právních služeb náleží činnosti zejména v následujících oblastech:
<br>  nabývání a správa majetku (výkup pozemků,zřizování služebností,řešení nároků na vydání
<br> bezdůvodného obohacení,nájmy) <,>
<br>  veřejné zakázky (zejm.malého rozsahu na služby/dodávky) <,>
<br>  příprava/připomínkování právních předpisů obce <,>
<br>  poskytování informací (včetně přezkumu postupů městských částí v této oblasti) <,>
<br>  dotace v oblasti dopravy <,>
<br>  poradenství v rámci Odboru dopravy MMB v oblasti předkládání a schvalování materiálů v orgánech
<br> statutárního města Brna a v orientaci v interních normativních aktech MMB a
<br>  další právní činnosti zejm.v oblasti samosprávy,jejichž potřeba na Odboru dopravy MMB vyvstane <.>
<br>
<br> Samostatně nebo ve spolupráci s dalšími pracovníky se podílí na plnění přidělených úkolů spadajících
<br> zejména mezi výše uvedené oblasti.Pracovní náplň tvoří zejména následující činnosti:
<br>  příprava či kontrola právně významných dokumentů (smlouvy,právní předpisy,soudní podání apod.) <,>
<br>  právní rozbor jednotlivých případů a návrh jejich řešení <,>
<br>  činnosti související s předložením m...

Načteno

edesky.cz/d/5679314

Meta

Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz