« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.5/2022 dne 17.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDF
strana 1 z 2
<br> Obec Oplany
<br>
<br>
USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č.5/2022 dne 17.9.2022
<br>
<br>
<br> Usnesení č.25/5/2022
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav administrativních prací,týkajících se výstavby
dětského hřiště Na Průhoně s tím,že dílo bude dokončeno do 30.11.2022 <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br> Usnesení č.26/5/2022
<br> Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením přístřešku na obecním pozemku parc.č.691/1 do
majetku obce v pořizovací hodnotě 306.877,87 tis.Kč <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
Usnesení č.27/5/2022
<br> Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene na obecním
pozemku parc.č.47/2 se společností ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br> Usnesení č.28/5/2022
<br> Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem oddělené části pozemku parc.č.691/34 o velikosti
18m2 na základě GP 156-54/2022 a souhlasí se zveřejněním Záměru <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
Usnesení č.29/5/2022
<br> Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s fy SWIETELSKI na opravu
povrchů místních komunikací 01c a 07c za celkovou cenu 1,784 mil.Kč vč.DPH <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
Usnesení č.30/5/2022
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek dílčího Přezkumu hospodaření za rok 2022
s výrokem – bez výhrad <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
Usnesení č.31/5/2022
<br> Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením 2 ks PC a diskového pole včetně nezbytného SW a
záruky v celkové částce 61 tis.Kč
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
<br>
<br>
strana 2 z 2
<br> Usnesení č.32/5/2022
<br> Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.3 včetně důvodové zprávy <.>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
<br> Usnesení č.33/5/2022
<br> Zastupitelstvo obce pověřuje starostu svoláním jednání všech zúčastněných stran za účelem
nápravných opatření na obecní cestě – pa...

Načteno

edesky.cz/d/5678686

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz