« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Zápis + usnesení č. 3 ze dne 19. 9. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-usneseni-c.-3-ze-dne-19.-9.-2022.pdf
Výtisk jediný
Počet listů 3
<br>
<br>
<br> Zápis č.3/2022
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Felbabka
<br> konaného dne 19.9.2022
<br>
Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Felbabka
čp.79,od 19.00 hod.Schůzi řídil starosta p.XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Přítomni: p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXXX,pí.XXXX XXXXXXXX
p.XXXXXX XXXXXXX,pí.XXXXX XXXXXXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXX
p.XXXXXXXXX XXXXXX
Omluveni:
<br> Program zasedání:
<br> X.Úvod a schválení programu
2.Zvolení zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise
3.Schválení rozpočtových opatření
4.Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
<br> s firmou ČEZ Distribuce,a.s <.>
5.Schválení darovací smlouvy s TJ Spartak Hořovice,z.s <.>
<br> 6.Informace zastupitelů
7.Diskuse
8.Usnesení
9.Závěr
<br>
1.Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce Felbabka
a prohlásil,že datum a místo konání bylo řádně vyhlášeno
místním rozhlasem a program byl vyvěšen na úřední desce <.>
<br> Přečetl program zasedání a nechal o programu hlasovat <.>
Program byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br>
Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
<br>
2.Navržen zapisovatel p.Z.Záhořík <,>
ověřovatelé p.R.Čech a p.J.Jakoubek
Navržen předseda návrhové komise pí.D.Feňáková <,>
členové pí.P.Kadeřábková a p.J.Červenka ml <.>
Návrh byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
<br>
3.Starosta informoval o rozpočtovém opatření 4/2022,které schválil
dne 30.6.2022 a o rozpočtovém opatření 5/2022,které schválil
15.8.2022.Obě RO jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ <.>
Rozpočtová opatření vzalo zastupitelstvo na vědomí <.>
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 4.Starosta informoval o smlouvě o zřízení věcného břemene
s firmou ČEZ Distribuce,a.s.– posílení kNN na parc.čísle 727/42
Zastupitelstvo smlouvu schválilo
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 5.Starosta informoval o darovací smlouvě pro TJ Spartak Hořovice <,>
z.s.pro oddíl plavání,kam chodí též felbabské děti,v částce
2 000,- Kč <.>
Zastupitelstvo ...

Načteno

edesky.cz/d/5678596

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz