« Najít podobné dokumenty

Obec Třebušín - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Třebušín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebušín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení (243.64 kB)
O b e c n í ú ř a d T ř e b u š í n
<br>
Oznámení
<br>
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Třebušín v souladu s § 29
zákona č.491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
1.Volby do zastupitelstva obce Třebušín se uskuteční
<br> v pátek 23.září 2022 od 14.00 hod.do 22.00 hod <.>
a v sobotu 24.září 2022 od 8.00 hod.do 14.00 hod <.>
<br> 2.Místem konání voleb je okrsek č.1 – volební místnost v přízemí budovy Obecního
úřadu v Třebušíně
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky.Neprokáže-li uvedené skutečnosti platnými stanovenými doklady,nebude mu hlasování
umožněno <.>
<br> 4.Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky.V den voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br>
<br>
V Třebušíně dne 3.8.2022
<br>
XXXX XXXXXXXXX
<br> starostka
<br>
Vyvěšeno: X.X.2022
Sejmuto:
<br>
2022-08-03T09:10:33+0200
XXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5678534


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebušín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz