« Najít podobné dokumenty

Obec Polepy (Kolín) - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polepy (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde. (221.83 kB)
OBECNÍ ÚŘAD POLEPY
POLEPY 131 - PSČ 280 02 Kolín
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br>
<br>
<br> V souladu s ust.§ 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji:
<br>
<br> 1.Volby do zastupitelstva obce Polepy se uskuteční:
<br> v pátek dne 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> v sobotu dne 24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br>
<br> 2.Místem konání voleb
<br> ve volebním okrsku č.1 je volební místnost na obecním úřadě Polepy,Polepy 131
<br>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
<br> republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České
<br> republiky <.>
<br>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič
<br> může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br> 5.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky <,>
<br> popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České
<br> republiky,jde-li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Polepech dne 8.9.2022
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce Polepy
<br>
<br>
www.obecpolepy.cz
<br> e-mail: oupolepy@obecpolepy.cz
<br> DS: 5s5bmew
<br> Telefon: 321 725 362

Načteno

edesky.cz/d/5678517


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polepy (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz