« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Voby do zastupitelstev obcí 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Voby do zastupitelstev obcí 2022
Volby do zastupitelstev obcí 23.-24.9.2022
<br> Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na pátek 23.září a na sobotu 24.září 2022 rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.81/2022 Sb <.>
<br> Právo volit do zastupitelstva obce nebo města podle 5 4 odst.1 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozděj ších předpisů (dále zákon o volbách do zastupitelstev obcí),má občan města nebo obce za předpokladu,že jde o státního občana ČR,který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let,je v den voleb v této obci nebo městě přihlášen k trvalému pobytu a dále státní občan jiného státu,který druhý den voleb je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obcí nebo městě,dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva,kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv <.>
<br> Z výše uvedeného vyplývá,že při těchto volbách nelze volit na voličský průkaz,volič může volit pouze v místě svého trvalého pobytu <.>
<br> Překážkami výkonu volebního práva isou:
<br> a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody <,>
<br> b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva <,>
<br> 0) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo
<br> d) výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí <.>
<br> Počty podpisů na peticích podle 8 21 odst.4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí Počet podpisů na petici se odvíjí od počtu obyvatel v obci nebo městě k 1.1.2022.Na petici nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů musí být počet podpisů ve výši podle níže uvedeného zaokrouhlen nahoru,nezapočítávají se podpisy kandidátů samotných.Nejpozději 13.5.2022 bude na úřední desce MěÚ Strakonice vyvěšen potřebný počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta nebo pro sdružení nezávislých k...

Načteno

edesky.cz/d/5678244


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz