« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - Usnesení z 49. zasedání ZMČ Brno-Žebětín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 49. zasedání ZMČ Brno-Žebětín
Statutární město Brno
Městská část Brno-Žebětín
Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
<br>
U s n e s e n í č.4 9 / Z 8
<br> z 49.zasedání Zastupitelstva městské části Brno -Žebětín <,>
konaného dne 21.9.2022
<br> Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
<br>
bere na vědomí:
<br> 14/45 zprávu předsedy Kontrolního výboru v zastoupení Petra Bauera <,>
<br> schvaluje:
<br> 2/49 Dodatek č.1 ke Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace,zajištění inženýrské
<br> činnosti a souvisejících službách se společností Atelier dap s.r.o <.>,XXXXXXXXX XXXXXXX
XXX/XX,XXX XX Brno <,>
<br> X/XX posouzení projektu „ZŠ Otevřená – vnitřní vybavení“ dle přílohy
4/49 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Žebětín na období 2024 – 2028 <,>
5/49 Rozpočtové opatření č.9/2022 v aktualizovaném znění a rozpočtové opatření č <.>
<br> 10/2022 v předloženém znění <,>
7/49 finanční odměny členům výborů při ZMČ Brno-Žebětín v aktualizovaném znění v
<br> navrhované výši dle přílohy č.1 <,>
<br> souhlasí:
<br> 3/49 - s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na
<br> projekt „ZŠ Otevřená – vnitřní vybavení“ <,>
- se spolufinancováním projektu do výše 4,5% výdajů včetně DPH <,>
<br> ruší:
<br> 6/49 v souvislosti s ukončením volebního období 2018 – 2022 ke dni 23.9.2022 dosavadní
<br> výbory zřízené při ZMČ Brno-Žebětín a odvolává jejich předsedy a členy z funkce <,>
<br>
<br> odkládá:
<br> 1/49 Návrh na doporučení prodeje obecního pozemku p.č.2147/3 a části pozemku p.č <.>
2147/244,vše k.ú.Žebětín <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.Vít Beran
starosta MČ Brno-Žebětín

Načteno

edesky.cz/d/5678133

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz