« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
*KUCBX014T2SS*
KUCBX014T2SS
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotní správy
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČO: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje vyhlašuje na návrh obce v souladu s ust.§ 47 zákona č.48/1997Sb <.>,o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb <.>
<br> Pro zdravotní pojišťovny:
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,pojišťoven a zdravotnictví
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Revírní bratrská pokladna,zdravotní pojišťovna
<br>
1) Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství
území,pro které mají být služby poskytovány: město Volyně
<br>
2) Lhůta pro podání nabídek: 8.11.2022
<br>
3) Místo pro podání přihlášek: Krajský úřad Jihočeského kraje,Odbor zdravotnictví,U Zimního stadionu
<br> 1952/2,370 76 České Budějovice
<br>
4) Lhůta,od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb,které jsou předmětem
výběrového řízení: 1.1.2023
<br>
Uchazeč,který nemá registraci nestátního zdravotnického zařízení nebo oprávnění k poskytování zdravotních
služeb na území JčK je povinen dokázat,že je schopen ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit
předpoklady pro poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče (viz.bližší informace
na webových stránkách Krajského úřadu Jčk,Odboru zdravotnictví – Informace – výběrová řízení – vzory
přihlášek do výběrového řízení ke stažení) <.>
<br>
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXX
vedoucí oddělení
<br> Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
<br> Naše č.j.: KUJCK 115874/2022
Sp.zn.: OZDR 115043/2022/liop SO
<br> Vyřizuje: M...

Načteno

edesky.cz/d/5677118

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz