« Najít podobné dokumenty

Obec Kunějovice - Svoz nebezpečného odpadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svoz nebezpečného odpadu
AVE CZ odpadov6 hospodiistvi s.r.o.<.>
Provozovna Plzei
Hankova 2759t14,301 33 PLZett 8EH
<br> $uffi tilie,heffieeffiGfte edruftfie
o Barqr,lepidla,pryskyiice
o Motorov6,pievodov6 oleie
o Ghemikelie a rozpouSt6dla
o Filtra6ni mat.zne6iSt6n6 neb.lStkami
o Obaly znediSt6n6 neb,I6tkami
o Yyiazen6 l6ky
<br> ve spolupr6ci r ObgGnim uiadem Kun6iovice
<br> Odvoz odpadu prob6hne v:
<br> Sobota {5.1O.2022
na sb6rn6m mist6:
<br> KU]|E.IOVIGE r na n6vsi od 9:25 do 9:40 hod <.>
Odpad lze ukl6dat na sb6rn6 misto ial1 hod pied terminem odvozu <.>
<br> 2eaeme ob6any,aby odpad neukl6dali na stanovi5t6 po terminu svozu <.>
<br> Sber nebezpedn6ho odpadu je pro obcany zdarma,n5klady hradi Obecni 0iad <.>
<br> | 327237364-6
377324275
<br> lJ 372224279
E plzen@avecz.cz
<br> teo :+ggsoogg
Dte : c249356089
<br> Bank.spojeni : UniOredit Bank,a.s <.>
<br> d.u.3133950003t2700

Načteno

edesky.cz/d/5676950

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kunějovice
29. 11. 2022
28. 11. 2022
21. 11. 2022
14. 11. 2022
14. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kunějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz