« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.pdf [1,32 MB]
725189-000-220924210244
<br> Doložka automatizované konverze do dokumentu v elektronické podobě
<br> Tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické pod pořadovým číslem,skládající se ze stran,725189-000-220924210244 4
odpovídá obsahu dokumentu,jehož převedením vznikl <.>
<br> Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v
dokumentu a jejich soulad s právními předpisy <.>
<br> Vstup bez viditelného prvku <.>
<br> Subjekt,který konverzi provedl:,IČ: Město Lipník nad Bečvou 00301493
<br> Konverze byla provedena dne: 24.09.2022
<br> Poznámka:
<br> Kontrolu zaevidování této ověřovací doložky lze provést v centrální
evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový
přístup na adrese.https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky
<br>
2022-09-24T19:02:29+0000
kzmu_le

Načteno

edesky.cz/d/5676905

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz