« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - Výsledky voleb do ZO Radotín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledky voleb do ZO Radotín.pdf [0,42 MB]
?IE
<br> 51215 o vřetaooo vonna oo naavvelranamva onom 11 ve volbách do zastupitelstva oboe imáatysu,města,mestská čáati,meeteteho obvodul ĚÉĚPFĚF.l.<.> ll.+.<.> +.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> +.+.<.>.<.>.<.>.<.> okres.?ŠFFFF+F.+.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konanyeh ve dneoh [dnel.ĚĚ:??:.T.ĚĚ:Ě?:3?33.byly podle vyeíedtů převratyoh od okrskovyoh volebnich komíai zjištěny vyoledky voleb v o|o-oi+
<br> Počet volebnich okroků 1 Počet okrskovyeh volebnich komisi,ktere předaly vyaledek hlaaováni l Se2nan čisel volebnion otroků.jejichž vysledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob aapeanyoh ve vypiaeoh ze seznamu voličů a jejich dodatků 125 Celkovy počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 12? Celkový počet odevzdanyoh úředních obálek 127
<br> A! anan- a příjmení zvolených člunů znatopinolatva:
<br> Pořadí Jméno a přiijni vek Pořadí na HL Počet hlasů zvoleni volebni otráná o.1 — Radotín Spůlečně
<br> l.XXXXXX XXXXXXXXX XX ],a?
<br> X.XXXX XXXXXXXX ll X.XX
<br> X.Jan Huoel Jů 3+ 55
<br> d.XXXXXXX XXXXXXXXXX Pátková XX X.XX
<br> volebni attana o+ 2 — HAUÚTIH 2022
<br> ].XXXXXXXX XXXXXXXXXXX dd X+ Ed X.XXXX XXXXXX XD X.XX X.Monita Stokláeková XX E.ED
<br> El Jhůna ! přijnnní náhradníků:
<br> Pořadí Jmeno & příjmení věk Pořadí na HL Počet hlaeů náhrad+ Volební strana č.l — Radotín SpůlEČnĚ
<br> 1— XXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XX
<br> X.Dominik Haeik 2? E.EH
<br> 3.veronika Teáářová 2 7+ EE
<br> volební strana č.2 - aaoovřn 2022
<br> 1.XXXXX XXXXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXX X.XX X Btonielav Hedbavny XX X XX X.Jana Edránalová 52 o,52 5.XXXXXXX XXXXXXX XX El ů &,Petra Maoařová i? X B
<br> C] Celkový počet platnýoh hlasů pro jednotlivá vol-bní strany a pro jednotlivá kandidáty,hranie: poštu hlaaů pro onion pořadí kandidáta pro přiděleni mandátu:
<br> volebni strana č.l —- Radotín spolecne Počet hlasů pro stranu: 452,hranloe: TD,4 Kandidáti Poř.Jméno a přijmení Počet hlasů člalo ].XXXXXX XXXXXXXXX E? X XXXX XXXXXXXX EH X.Jan Hotel XX
<br> XXXXXX - s...

Načteno

edesky.cz/d/5676904

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz