« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - Výsledky voleb do ZO Radotín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledky voleb do ZO Radotín.pdf [0,42 MB]
?IE
<br> 51215 o vřetaooo vonna oo naavvelranamva onom 11 ve volbách do zastupitelstva oboe imáatysu,města,mestská čáati,meeteteho obvodul ĚÉĚPFĚF.l.<.> ll.+.<.> +.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> +.+.<.>.<.>.<.>.<.> okres.?ŠFFFF+F.+.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konanyeh ve dneoh [dnel.ĚĚ:??:.T.ĚĚ:Ě?:3?33.byly podle vyeíedtů převratyoh od okrskovyoh volebnich komíai zjištěny vyoledky voleb v o|o-oi+
<br> Počet volebnich okroků 1 Počet okrskovyeh volebnich komisi,ktere předaly vyaledek hlaaováni l Se2nan čisel volebnion otroků.jejichž vysledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob aapeanyoh ve vypiaeoh ze seznamu voličů a jejich dodatků 125 Celkovy počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 12? Celkový počet odevzdanyoh úředních obálek 127
<br> A! anan- a příjmení zvolených člunů znatopinolatva:
<br> Pořadí Jméno a přiijni vek Pořadí na HL Počet hlasů zvoleni volebni otráná o.1 — Radotín Spůlečně
<br> l.XXXXXX XXXXXXXXX XX ],a?
<br> X.XXXX XXXXXXXX ll X.XX
<br> X.Jan Huoel Jů 3+ 55
<br> d.XXXXXXX XXXXXXXXXX Pátková XX X.XX
<br> volebni attana o+ 2 — HAUÚTIH 2022
<br> ].XXXXXXXX XXXXXXXXXXX dd X+ Ed X.XXXX XXXXXX XD X.XX X.Monita Stokláeková XX E.ED
<br> El Jhůna ! přijnnní náhradníků:
<br> Pořadí Jmeno & příjmení věk Pořadí na HL Počet hlaeů náhrad+ Volební strana č.l — Radotín SpůlEČnĚ
<br> 1— XXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XX
<br> X.Dominik Haeik 2? E.EH
<br> 3.veronika Teáářová 2 7+ EE
<br> volební strana č.2 - aaoovřn 2022
<br> 1.XXXXX XXXXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXX X.XX X Btonielav Hedbavny XX X XX X.Jana Edránalová 52 o,52 5.XXXXXXX XXXXXXX XX El ů &,Petra Maoařová i? X B
<br> C] Celkový počet platnýoh hlasů pro jednotlivá vol-bní strany a pro jednotlivá kandidáty,hranie: poštu hlaaů pro onion pořadí kandidáta pro přiděleni mandátu:
<br> volebni strana č.l —- Radotín spolecne Počet hlasů pro stranu: 452,hranloe: TD,4 Kandidáti Poř.Jméno a přijmení Počet hlasů člalo ].XXXXXX XXXXXXXXX E? X XXXX XXXXXXXX EH X.Jan Hotel XX
<br> XXXXXX - s...

Načteno

edesky.cz/d/5676904

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Radotín
14. 01. 2023
07. 01. 2023
07. 01. 2023
07. 01. 2023
07. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz