« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření Obecné povahy.pdf (754.98 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> Karlovo náměstí 21,413 21 Roudnice n.L.Tel.416 850 111,Fax.416 850 195,E-mail: epodatelna©roudnicenl.cz
<br> Spis.zn.:
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje :
<br> 3863912022 Roudnice n.L.dne 21.9.2022 MURCE/39774/2022 Havlák
<br>.<.>.<.>.<.> wmv „mw ---.<.> -.—- - „“."—im.<.>
<br> o? gn! usno- msi—iso;
<br>.; _;
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>.;.:quu-u-uu- : -.<.>.= _.u-n-M.<.>.—L: <.>
<br> Městský úřad v Roudnici nad Labem,odbor dopravy (dále jen "správní orgán") příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),místně příslušný cile % 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),v řízení o opatření obecné povahy podle 5 171 a následujících části šesté,správního řádu,které bylo zahájeno na základě žádosti
<br> Správa železnic,státní organizace,Správa dopravní cesty Ústí n.L,IČO 70994234,Dlážděná č.p.1003! 7,110 00 Praha
<br> ze dne 13.9.2022 v souladu s ustanovením g 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie — Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje,dopravního inspektorátu v Litoměřicích ze dne 12.9.2022 pod č.j.KRPÚ- 164890- -2/ČJ- -20XX- 040606,podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci —— na p.p.č.700 v Klenčí dle přiložené grafické přílohy zdůvodu opravy železničního přejezdu
<br> P2547 <.>
<br> Přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br> Provedení přechodně úpravy provozu na pozemní komunikaci (dopravní značení) — na p.p.č.700 v Klenčí
<br> bude realizováno dle přiložené grafické přílohy potvrzené příslušným orgánem policie— Polic...

Načteno

edesky.cz/d/5676438

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz