« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Informace o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
_______________________________________________________________________________
<br>
<br>
<br> Obecní úřad Tučapy,Tučapy 19,391 26 Tučapy,tel: 381 594 716,381 594 736
Identifikátor DS: 6fdb5eu,e-mail: obec@tucapy.cz,www.tucapy.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: OÚTu 410/2022
V Tučapech: 04.08.2022
<br> Informace
o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky <,>
<br> které se budou konat ve dnech 23.a 24.září 2022
<br>
Starosta obce v souladu s ustanovením § 14 odst.1 písm.f zákona ve spojení s usnesením
NSS č.j.Vol 23/2014-110 ze dne 20.11.2014 a § 15 odst.1 zákona č.247/1995 Sb <.>,o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve
znění pozdějších předpisů a
<br>
o z n a m u j e
<br>
1) Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
<br>
v pátek 23.září 2022 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a
<br> v sobotu 24.září 2022 v době od 08:00 hodin do 14:00 hodin
<br>
2) Místem konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky je:
<br> volební okrsek č.1: pro voliče bydlící v Brandlíně a v Tučapech
volební místnost: zasedací místnost Obecního úřadu,391 26 Tučapy čp.19
<br> volební okrsek č.2: pro voliče bydlící ve Dvorcích
volební místnost: místnost hasičské zbrojnice,Dvorce čp.58,392 01 Soběslav
<br>
<br> V případě konání 2.kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se volby uskuteční v
pátek dne 30.09.2022 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 01.09.2022 v
době od 8:00 hodin do 14:00 hodin <.>
Pro 2.kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky volič obdrží hlasovací lístky ve
volební místnosti ve dnech voleb <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXX v.r <.>
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5676130


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz