« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Město - Opis výsledku hlasování v okrsku č.1 a č.2 v Horním Městě ve volbách do zastupitelstva obce…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Město.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

opis výsledku hlasování-ZO-OVK č.1.pdf [0,06 MB]
Datum a čas: 24.09.2022 20:37 List č.: 1 OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ v OKRSKU Obec Okrsek KČl Název obce Identifikace okrsku: 597368 1 4 Horní Město Zastupitelstvo: Horní Město Volební obvod: 1 Sumární kontrolní číslo dat po pořízení 2046485778 Tiskopis T/3 Typ voleného zastupitelstva.1 Celkový počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku 505
<br> Počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 324 Počet odevzdaných úředních obálek 323 Počet platných hlasů ve volebním okrsku
<br> (celkem pro všechny volební strany) 3334 Počet volebních stran ve volebním okrsku (dle HL) 6 Počet volebních stran,které ve volebním okrsku získaly
<br> alespoň jeden platný hlas 6 Kontrolní číslo 2 4499 Strana — 01 Počet hlasů: 354 KČ3: 355 posl.kandidát: 11 č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.! 01.45|02.49!03.32!O4.35!O5.28|06 24|O7.25!08.30!09.28|10.24! 11.34! Strana — 02 Počet hlasů: 114 KČ3: 116 posl.kandidát: 11 č.hl.!č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.! 01.18|02.l4|03.21|O4.11!05.7|06 7|07.8!08.7|O9.7|10.7! 11.7! Strana — 03 Počet hlasů: 226 KČ3: 229 posl.kandidát: 11 č.hl.|č.hl.|č.hl.!č.hl.!č.hl.|č.hl.!č.hl.!č.hl.|č.hl.|č.hl.! 01.58|02.26!03.27|04.l4|05.13!06 15|O7.15|08.17!O9.12IlO.17! 11.12! Strana — 04 Počet hlasů: 1120 KČ3: 1124 posl.kandidát: 11 č.hl.|č.hl.!č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.!č.hl.|č.hl.|č.hl.! 01.134IO2.120!03.lOlIO4.105|05.103|06.100|O7.95|08.102!O9.86|10.88! 11.86! Strana — 05 Počet hlasů: 454 KČ3: 459 posl.kandidát: 11 č.hl.|č.hl.|č.hl.!č.hl.!č.hl.|č.hl.!č.hl.|č.hl.|č.hl.!č.hl.! 01.58|02.66|O3.62104.52|O5.39|06.34|07.25|08.29|O9.26!10.41! 11.22!
<br> 597368 — l — 1 —
<br> 2046485778 KV
<br> Datum a čas: 24.09.2022 20:37 List č.: 2
<br> OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ v OKRSKU - pokračování
<br> Strana — 06 Počet hlasů: 1066 KČ3: 1072 posl.kandidát: 11
<br> o.hl.|č.hl.!č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.|č.hl.!č.hl.|č.hl.! 01.110|02.109103.92|04.102|o5.93|O6.95107.94!08.94|o9.104|1o.87! 11.86!
<br> Konec opisu
<br> 597368...
opis výsledku hlasování ZO-OVK č.2.pdf [0,05 MB]
Datum a čas: 24.09.2022 18:20
<br> OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ v OKRSKU
<br> Obec Okrsek KČl Název obce 597368 2 5 Horní Město
<br> Identifikace okrsku: Zastupitelstvo:
<br> Horní Město
<br> Tiskopis T/3 Typ voleného zastupitelstva Celkový počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu volič a jeho dodatku kterým byly vydány úřední obálky odevzdaných úředních obálek platných hlasů ve volebním okrsku (celkem pro všechny volební strany) volebních stran ve volebním okrsku (dle HL) Počet volebních stran,které ve volebním okrsku získaly alespoň jeden platný hlas Kontrolní číslo 2
<br> Co
<br> voličů <,>
<br> Počet
<br> Strana — 01 Počet hlasů: 351 KČ3: 352
<br> Č.hl.|Č.hl.!Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.|Č.Ol.45|02.35IO3.35|04.37|05.30|06 31|O7.3l|08.ll.26|
<br> Strana — 02 Počet hlasů: 17 KČ3: 19
<br> Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.lČ.hl.!Č.hl.!Č.Ol.4|02.OIO3.2|04.OIO5.9[06 0107.1108.11.OI
<br> Strana - 03 Počet hlasů: 82 KČ3: 85
<br> Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.|č.hl.|Č.Ol.24|02.6103.l4|04.llIO5.5|06 5|07.3|O8.ll.4|
<br> Strana — 04 Počet hlasů: 282 KČ3: 286
<br> Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.!Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.|Č.Ol.39|02.33l03.26|O4.26|05.24|06 24IO7.23|08.ll.26|
<br> Strana — 05 Počet hlasů: 85 KČ3: 90
<br> Č.hl.iČ.hl.|Č.hl.|Č.hl.!Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.|Č.Ol.12|02.13|03.lllO4.9[05.8|06.8|07.4|08.11.41
<br> 597368 — 2 — 1 -
<br> List č.: 1
<br> Volební obvod: 1
<br> 160 95 95
<br> 992
<br> posl.kandidát: ll l.|č.27|O9 <.>
<br> hl.|č.hl.! 27|lO <.>
<br> posl.kandidát: 10 l.!č <.>
<br> hl.|Č.hl.|
<br> OIO9.0110.1|
<br> posl.kandidát: ll l.|Č <.>
<br> hl.|Č.hl.|
<br> 3|O9.3l10.4|
<br> posl.kandidát: 11 l.lč.23[O9 <.>
<br> hl.|č.hl.| 18|10 <.>
<br> posl.kandidát: 11 l.|č <.>
<br> hl.!č.hl.l
<br> 4IO9.6110.6!
<br> 2046327440 KV
<br> Datum a čas: 24.09.2022 18:20 List Č.: 2
<br> OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ v OKRSKU - pokračování
<br> Strana — 06 Počet hlasů: 175 KČ3: 181 posl.kandidát: 11
<br> Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.!Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.|Č.hl.!Č.hl.| Ol.19|02.17IO3.l9|04.l3|05.16|06.21|O7....

Načteno

edesky.cz/d/5676098

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Město      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz