« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Město - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Horní Město konaných ve dnech 23. a 24. září 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Město.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis_o_výsledku_voleb_do_zastupitelstva_obce_Horní_Město.pdf [1,21 MB]
Digitálně podepsal Mgr.Yvetta Jahnová Datum: 24.09.2022 21:02:32 +02:00
<br> V/B
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) Hersi Městu?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres Bruntal
<br> konaných ve dnech (dne).?3:99:.T.24:Q?:3922.byly podle výsledků převzatých od okrskových volebnich komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 2 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlascvání 2 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dcdatků 665 Celkr"ý -očet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 419 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 118
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméao a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení Volební strana č.1 _ VALEN — sdružení nezávislých kandidátů 1.Petr Sekaniha 51 l.90 2.XXXXX XXXXX XX X.XX Volební strana č.X — OBEC soež 1.Lenka Holešcvá 43 1.173 2.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XXX Volební strana č.X _ Aktivně pro obec 1.Zdeňka Havelková 44 2.79 Voleba1 strana č.6 — NÁŠ DOMCV 1.Kamil „ach 43 l.129 2.Radek Šašihka 53 2.126 3.Jana Jardelová 44 3.111 4.XXXX XXXXXXX XX X.XXX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad <.>
<br> Volebpi strana č 1 — VALÉN _ sdruženi nezávislých kandidátů 1.XXXXXX XXXXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXX XX X.XX X.omáš Mrověc XX X.58 4.Vratislav Buška 38 6.55 5.XXX XXXXXX XX X.XX X.XXXXXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XX X.XXXXXXXX XXXXXXXX XX XX.XX X.Zdeněk Růll XX XX.60
<br> Volební strana č.4 — OBEC SOBĚ 1.XXXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXXXX XXXX XX X.XXX
<br> V/B
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB D0 ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> 4.Vlastislav Vašíčka 43 8.12...

Načteno

edesky.cz/d/5676097


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Město      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz