« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 378_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

378_2022.pdf
1/4
<br> a správních činností
<br> 0 OSTRAVA! !!
<br> VÍTKOVICE
<br> % Hatutární město Ostrava DZÚ “ČZ/ “ad městského obvodu Vítkovice NOPIS oubor vnitřních věcí
<br> _.5 3% $tatutární město Ostrava má Uřad městského obvodu Vítkovice
<br> "V odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu
<br> Bylo současně zveřejněno na www.vitkovice.ostrava.cz
<br> Vaše značka: SEKNE [DS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s <.>
<br> 2.9 dne: 21.9.2022 IČ: 25869523
<br> C.j.: VlTK/20216/22/VŽPaSŘ/Tv Albertova 229/21,Nová Ulice
<br> SP- zn.: S-VITK/20074/20/2 779 00 Olomouc
<br> Vyřizuje: Petr Tv rdoň v zastoupení na základě plné moci
<br> SEKNE spol.s r.o.Šíří-í“ 599 453 163 g:: 6231Ž3'Šgi4/12 Ětřítgtšgnitnkěésgo Ostrava - al:.<.> amers či,35 00 V ptvrdon©v1tkovlce.ostrava.cz 772 00 Olomouc _ Holice VÍTKOVICE :du
<br> Datum: 23.9.2022 11) DS: nppsei2 odboí/V433 písemnost evidenční cnslodiífM'Z'Z/v vyvěšena dneÁŠÝ-ÍZ' sňata dne:.<.>.<.>.<.> _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> zasprávnost:.<.>.<.>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Opatření obecné povahy č.32/2022
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Vítkovice,odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu podle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „silniční zákon“),věcně příslušný dle ust.5 139 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle čl.23 odst.3 písm.b) obecně závazné vyhlášky města č.14/2013,kterou se vydává Statut města Ostravy,jako místně příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) pro místní komunikace 111.a IV.třídy a veřejně přístupné účelové komunikace na území statutárního města Ostravy,MOb Vítkovice ve smyslu ust.© 77 zákona silničního zákona,po předchozím projednání se správci dotčených pozemních komunikací a se souhiasem Policie ČR,MŘ DI Ostrava pod č.j.: KRPT-l77980/ČJ-2022-070706 ze dne 16.9.2022 a souhlasem správce MKIII.třídy ul.Rudná z...

Načteno

edesky.cz/d/5675860

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
08. 12. 2022
08. 12. 2022
06. 12. 2022
06. 12. 2022
06. 12. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz