« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 148.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 148.pdf
1/1
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉHO oevoou PORUBA
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemnice Úřadu městského obvodu Poruba vyhlašuje výběrové řízení č.10/2022 na obsazení pracovního místa v rámci Uřadu městského obvodu Poruba
<br> Druh práce: Odbor/útvar úřadu: Místo výkonu práce: Předpokládaný nástup:
<br> právník - výkon právních činností — útvar právní podpory
<br> území městského obvodu Poruba
<br> po ukončení výběrového řízení
<br> Předpoklady:
<br> - státní občan ČR nebo cizí státní příslušník,který má v ČR trvalý pobyt - dosažení věku 13 let
<br> — způsobilost k právnímu jednání (svéprávnost)
<br> - bezúhonnost
<br> - ovládání jednacího jazyka
<br> Požadovaná kvalifikace:
<br> ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
<br> Jiné požadavky:
<br> - velmi dobrá znalost platných právních předpisů,zejména zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,zák.99/ 1963 Sb <.>,občanský soudní řád,zák.č.262/2006 Sb.„ zákoník práce,zák.č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,zák.č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,zák.500/2004 Sb <.>,správní řád,zák.č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,zák.č.340/2015 Sb <.>,o registru smluv,obecně závazné vyhlášky č.14/2013,Statut města Ostravy
<br> - výhodou: praxe ve veřejné správě nebo jiná právní praxe
<br> - podmínkou: komunikační a organizační schopnosti,schopnost koncepčního myšlení,samostatnost,vysoká pečlivost a důslednost,výborná znalost práce na PC (MS Office,právní informační systémy — ASPI,Beck-online)
<br> Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku,která musí obsahovat:
<br> — jméno,příjmení,titul
<br> - datum a místo narození
<br> — státní příslušnost
<br> - místo trvalého pobytu a korespondenční adresu,e-mail
<br> - číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (cizí státní občan) - číslo výběrového řízení
<br> - datum a vlastnoruční podpis
<br> Doklady,které zájemce připojí
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5675779

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
28. 11. 2022
17. 11. 2022
16. 11. 2022
16. 11. 2022
16. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz