« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_326.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_326.pdf
STATUTÁRNI' MĚSTO OSTRAVA Uřad městského obvodu / Statutární město Ostrava MaríánSké Hory a Hulváky Q/Ž GZŽÚZŽ-,<,> _,<,> <.>,<,>,Písemnost ev.č.: Urad mestskeho obvodu Marlanske Hory a Hulvaky vyvěšena dne w - odbor místního hospodářství —————-
<br> sňata dne: za Správnost: MMM—___ souběžně zveřejněna na internetu 7 Vaše značka; Ze dne: Č.'j.: MH 16375/2022/OMH/Bur Sp.zn.: SZ MH 16375/2022 XXXX XXXX Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXXXXX v _,XX „ Telefon: +XXX XXX XXX Deln'Cka MM Fax: +599 459 298 708 00 Ostrava — Poruba E-mail: burianovaďůmarianskehorvcz Datum: 21 092022
<br> Opatření obecné povahy Podle 55 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správního řádu,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení.Příkaz o dopravním značení (přechodném)
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky,odbor místního hospodářství jako věcně a místně příslušný úřad pro místní komunikace III.-IV.třídy dle 5 139 zák.č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení článku 23 písm.2b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.10/2022 (Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů),ve smyslu 5 124,odst.6 zákona á š 77 zákonač.361/2000 Sb <.>,platném znění,a dále na základě souhlasu Policie ČR,MŘ— DI,č.j.KRPT- 214662/ČJ- 2022- 070706 ze dne 07.09.2022,stanoví přechodnou' upravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.PDZ 15/2022
<br> UI.Zelená,parkoviště za domem 73IA Podmínky příkazu:
<br> Dle tohoto příkazu bude instalováno na parkovišti na ul.Zelená v Ostravě — Mariánských Horách přechodné dopravní značení dle návrhu,který je přílohou tohoto příkazu <.>
<br> 1.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení 5 62,odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,musí být v souladu se zásadami pro jeho provádění a umisťování.Dále platí,že budou použity výhradně dopravní značky a zařízení schválené k užívání na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR,resp.odpovídající schválenému typu <.>...

Načteno

edesky.cz/d/5675773

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
29. 11. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz