« Najít podobné dokumenty

Město Krásná Lípa - Přijatá usnesení z jednání 71. RM Zobrazit detail

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krásná Lípa.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přijatá usnesení z jednání 71. RM
USNESENÍ
<br> z 71.zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 19.9.2022
<br>
<br>
<br> I.Hlavní program
<br>
<br> Závěry z jednání 22.ZM
<br> Usnesení RM č.71 – 01/2022
<br> RM bere na vědomí průběh a závěry z jednání 22.ZM a ukládá Ing.Petru Simandlovi <,>
<br> vedoucímu OVIŽP:
<br> a) zabývat se vyčištěním toku Křinice na území města Krásná Lípa <,>
<br> b) řešit nevhodné parkování na místních komunikacích na území města <,>
<br> c) zabývat se opravou povrchu v Nemocniční ulici <.>
<br>
<br> II.Došlá pošta
<br>
<br> Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy
<br> Usnesení RM č.71 – 02/2022
<br> RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č.2022/25/26 - 51,na byt č.2,Nemocniční
<br> 1148/12,s Miloslavou Jechovou,bytem Nemocniční 1148/12,Krásná Lípa k 30.9.2022 <.>
<br>
<br> Nebytové prostory - pronájem nebytového prostoru č.6,Masarykova 16/1
<br> Usnesení RM č.71 – 03/2022
<br> RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na pronájem nebytového prostoru
<br> č.6,Masarykova 16/1 se společností DS Drogerie,zastoupenou Davidem Slámou,se sídlem
<br> Polní 729/12,Rumburk,IČ 75386984,za účelem provozu prodejny drogerie <.>
<br>
<br> III.Různé
<br>
<br> Byty - ukončení nájmu bytu
<br> Usnesení RM č.71 – 04/2022
<br> RM bere na vědomí vrácení bytu č.2,Dittrichova 285/2,nájemníkem Michalem Technikem
<br> a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k 31.8.2022 <.>
<br>
<br> Byty - pronájem - byt č.14,Nemocniční 1137/6
<br> Usnesení RM č.71 – 05/2022
<br> RM schvaluje pronájem bytu č.14,Nemocniční 1137/6 Ladislavovi Šumovi,bytem Vlčí
<br> Hora 112.Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady <.>
<br>
<br> Byty - vyhlášení k pronájmu
<br> Usnesení RM č.71 – 06/2022
<br> RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č.26,Nemocniční 1137/6.Byt I.kategorie o velikosti
<br> 1+1 (29,72 m2,sazba 70 Kč/m2).Kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby se skládá při
<br> podpisu nájemní smlouvy.Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.Byt
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5675671

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krásná Lípa      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz