« Najít podobné dokumenty

Město Brno - INZ 129/2022- OIEF, manažer auditů a kontrol projektů EU - prodloužen termín pro podání přihlášek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

INZ_129_2022_OIEF.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br> Informace k inzerátu č.129/2022
<br> Termín pro podání přihlášek prodloužen do 10.10.2022
<br> Magistrát města Brna
<br> přijme
<br> na funkční místo zaměstnance/zaměstnankyni
<br> v pracovním poměru na dobu určitou do 31.1.2024
<br> m a n a ž e r a u d i t ů a k o n t r o l p r o j e k t ů E U
<br> Odbor implementace evropských fondů MMB
<br> s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br> (inzerát č.129/2022)
<br> Charakteristika pozice:
<br> Koordinuje proces poskytování údajů,dokumentů a věcí vztahujících se ke kontrolám a auditům projektů
<br> spolufinancovaných z dotačních zdrojů EU a ČR.Podílí se na zpracování stanovisek a dohlíží na zajišťování
<br> dalších procesních úkonů (námitky,odvolání,žaloby,aj.) města v rámci probíhajících auditů a kontrol <,>
<br> příp.souvisejících právních sporů.Spolupracuje na přípravě podkladů pro jednání volených a kolektivních
<br> orgánů města (zejména XXXX a zastupitelstvo města) a spoluzodpovídá za komunikaci s těmito orgány <.>
<br> Poskytuje potřebnou součinnost jednotlivým projektovým manažerům odboru v rámci plnění projektových
<br> úkolů a činností <.>
<br> Bližší informace o druhu práce podá:
<br> Mgr.XXXXX XXXX,vedoucí Referátu právně-ekonomického OIEF,tel.: XXX 174 711,email:
gold.radim@brno.cz <.>
<br> Platové podmínky: 11.platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3
<br> měsících <.>
<br> Termín nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody <.>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském studijním programu,<,>
<br>  orientace v právních předpisech vztahujících se k dané oblasti:
<br> - zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zákon ...

Načteno

edesky.cz/d/5675515

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz