« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 143/2022 OI právník Oddělení plánování staveb - prodloužení termínu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PRODL_VR_143_22_OI_pravnik.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br> Informace k VŘ č.143/2022
Termín pro podání přihlášek byl prodloužen do 11.10.2022
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.143/2022
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
p r á v n í k O d d ě l e n í p l á n o v á n í s t a v e b
<br> Odbor investiční
<br>
s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br>
Charakteristika pozice:
Vykonává právní činnosti Oddělení plánování staveb Odboru investičního MMB,včetně zastupování veřejných
<br> zájmů v soudních sporech.Zajišťuje zejména uzavírání smluv o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury
<br> mezi statutárním městem Brnem a investory bytové a polyfunkční výstavby.Zajišťuje uzavření smluv
<br> o spolupráci a smluv majetkoprávního charakteru v rámci investiční činnosti statutárního města Brna.Zajišťuje
<br> agendu předkupních práv pro veřejně prospěšné stavby statutárního města Brna.Zajišťuje agendu
<br> předkupních práv pro veřejně prospěšné stavby statutárního města Brna.Připravuje podklady pro rozhodování
<br> orgánů statutárního města Brna <.>
<br>
Bližší informace o druhu práce Vám podá: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX <.>
<br>
<br> Platové podmínky: 11.platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících <.>
<br>
Termín nástupu: ihned po skončení výběrového řízení <.>
<br>
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,právního směru <,>
<br>  orientace v právních předpisech,zejména:
<br> - zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů;
<br> - zákon č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (staveb...

Načteno

edesky.cz/d/5675512

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz