« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - Volby do Zastupitelstva obce Sojovice - jmenování zapisovatele

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Volby do Zastupitelstva obce Sojovice <,>
<br> konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
<br>
<br> čj.OUSOJ/480/2022
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm.f) ve spojení s ustanovením § 17 odst.6 zákona
<br> č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> j m e n u j i
<br>
<br> paní Kateřinu Špitálskou,trvalý pobyt Sojovice č.p.72,294 75 Sojovice,zapisovatelkou
<br> okrskové volební komise pro volební okrsek č.1,se sídlem: Dům služeb,Sojovice č.p.33 <,>
<br> 294 75 Sojovice pro volby do Zastupitelstva obce Sojovice,které se budou konat ve dnech
<br> 23.a 24.září 2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v Sojovicích dne 12.07.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
2022-07-12T18:01:34+0200
Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5675177


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz