« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb (164.7 kB)
OBECNÍ ÚŘAD B Í L Á
Starosta obce
Bílá 151,739 15 pošta Staré Hamry
<br>
Tel.558 690 020,724 045 337,e-mail: ou@obecbila.cz,datová schránka: wssbk9s
<br>
<br>
<br> Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
<br>
<br> V souladu s ust.§ 29 č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí
<br> a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> oznamuji:
<br>
<br> 1) volby do zastupitelstva obce se uskuteční:
<br> v pátek 23.9.2022 od 14:00 do 22:00 hod.<,>
<br> v sobotu 24.9.2022 od 8:00 do 14:00 hod.<,>
<br>
<br>
<br> 2) Místem konání voleb je volební místnost ve volebním okrsku č.1
<br> zasedací místnost Obecního úřadu,Bílá 151
<br>
<br>
<br> 3) Bezbariérový vstup do volební místnosti je možný ze zadní části budovy.Imobilní občané
<br> mohou kontaktovat okrskovou volební komisi na telefonním čísle,které bude vyvěšeno na
<br> vstupu do objektu,ve kterém se nachází volební místnost za účelem zajištění vstupu do
<br> objektu <.>
<br>
<br> 4) Při hlasování je volič povinen prokázat totožnost a statní občanství České republiky nebo
<br> státní občanství státu,jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit podle
<br> § 4 odst.1 zákona 491/2001 Sb <.>
<br>
<br> 5) Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb
<br> volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Bílé 6.9.2022
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX v.r <.>
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5675165


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz