« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Brusnice - USNESENÍ - ZASTAVENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Brusnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

USNESENÍ ZASTAVENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ.pdf (364.39 kB)
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
<br> Odbor výstavby a územního plánování
<br>
<br>
Č.j.: M U D K - V Ú P / 8 9 6 8 5 - 2 0 2 2 / m rk 9 7 9 1 - 2 0 2 2
S p is.a s ka r t.z n a k : 3 2 8.3 S
P o če t p ř í lo h : 0
P o če t l i s tů p ř í lo h : 0
<br>
V yř i zu j e : K a te ř in a M rá č k o v á
T e le f o n : 4 9 9 3 1 8 2 6 5
E - m a i l : m ra c ko v a.ka te r i n a @ m u d k.cz
<br> D a t u m : 0 9.0 9.2 0 2 2
<br> Účastníci územního řízení:
Žadatel:
Obec Dolní Brusnice,IČO 60153415,Dolní Brusnice č.p.17,544 72 Bílá Třemešná
<br> Ostatní účastníci územního řízení:
XXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Dolní Brusnice č.p.89,544 72 Bílá Třemešná <,>
XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Dolní Brusnice č.p.89,544 72 Bílá Třemešná <,>
XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Dolní Brusnice č.p.89,544 72 Bílá Třemešná <,>
XXXXXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Dolní Brusnice č.p.1,544 72 Bílá Třemešná <,>
Pozemkový fond České republiky,IČO 45797072,Husinecká č.p.1024/11a,130 00 Praha 3-Žižkov <,>
ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Dolní Brusnice č.p.121,544 72 Bílá Třemešná <,>
XXX XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,nábřeží Benešovo č.p.1989,544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 <,>
XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Dolní Brusnice č.p.122,544 72 Bílá Třemešná <,>
XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Dolní Brusnice č.p.123,544 72 Bílá Třemešná <,>
XXXXXX XXXXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Dolní Brusnice č.p.123,544 72 Bílá Třemešná <,>
Hypoteční banka,a.s <.>,IČO 13584324,Radlická č.p.333/150,150 00 Praha 5-Radlice <,>
GasNet,s.r.o <.>,IČO 27295567,Klíšská č.p.940/96,Klíše,400 01 Ústí nad Labem 1 <,>
<br>
<br>
USNESENÍ
ZASTAVENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Dne 15.02.2022 oznámila Obec Dolní Brusnice,IČO 60153415,Dolní Brusnice č.p.17,544 72 Bílá
Třemešná záměr (zaevidováno pod číslem případu VÚP/14931-22/mrk dále též „oznámení
záměru/žádost“)
<br> Změna využití území –
- pozemek pozemko...

Načteno

edesky.cz/d/5675004

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Brusnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz