« Najít podobné dokumenty

Obec Borek (Praha-východ) - Rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu obce Borek na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borek (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu obce Borek na rok 2022
Rozpočtové opatření č.10 ze dne 21.09.2022
<br> XXX XXXX Uz Rozpočtová položka Popis změny Rozpočet Změna Výsledný UR XXXX 0000 98187 [Neinvestíčm' přijaté transfery : všeobecné pokladn Dotace na volby 0,00 48 000,00 48 000,00 2119 3639 00000 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené/Ostatní p Věcné břemeno ČEZ chodníky 0,00 15 000,00 16 000,00 6121 2219 00000 Ost.za'iežitosti pozemních komunikací/Budovy,halya stavby Stavba chodníku 500 000,00 -500 000,00 0,00 5171 2321 00000 Odvád.a číšt.odp.vod a nakládání ; kaly/Výdaie na dodavatel.: Oprava dmydiaďel ČOV 200 000,00 8-4 000,00 285 000,00 5121 3421 00000 Využití volného času dětí a mládeže/Budovy,XXXX a stavby Herní prvky dětské hřiště XXX XXX,XX -200 000,00 0,00 5171 3613 00000 Nebytové hospodářství/Výdaje na dodavatelzajišťopravy a 0 Oprava střechy restaurace 40 000,00 135 000,00 175 000,00 6121 3631 00000 Veřejné osvětlení/Budovy,XXXX a stavby Stavba veřejného osvětlení XXX XXX,XX XXX 000,00 578 000,00 6121 3745 00000 Péče o vzhled obcí a veřeinou zeleň! Budovy,XXXX a stavby Stavba návesního veř.prostranství XXX XXX,00 -500 000,00 0,00 6122 3745 00000 Péče o vzhled obcí a veřeinou zeleň/Stroje,přístroje a zařízen Pořízení zahradnítechniky 500 000,00 XXXX XXX,XX XXX XXX,XX XXXX XXXX XXXXX Činnost místní správy/Platy zaměstnanců v pracovním poměru Navýšení mzdových tarifů 463 000,00 8 000.00 471 000,00 5031 6171 00000 Činnost místní správy/Pav.pol.na soc.zab.a př.na st.p.z.SP navýšení mzdových tarifů 115 000,00 2 000.00 117 000,00 5032 6171 00000 Činnost místní správy/Pav.poj.na veřejně zdravotní pojištění ZP navýšení mzdových tarifů 42 000,00 1 013,00 43 000,00 8115 0000 00000 Financování Vyrovnání rozpočtu 3 595 000,00 -1 792 000,00 280 701,42 Souhrn za doklad:
<br> Přijmy : zvýšení 63 000,00 - snižení = rozdíl 63 000,00
<br> Výdaje : zvýšení 230 000,00 - snižení 1 959 000,00 = rozdíl -1 729 000,00
<br> Financování - změna celkem
<br> -1 792 000,00 <—> Kontrola
<br> 1 792 000,00
<br> Schváleno zastupi...

Načteno

edesky.cz/d/5674619

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borek (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz