« Najít podobné dokumenty

Obec Ježkovice - Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ježkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2022
V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) Ježkovice okres.VYŠŠPÝ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> konaných ve dnech (dne).23:99:.T.24:9?:2922.byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků Počet okrskových volebních komisi,které předaly výsledek hlasování Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ———————
<br> Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatku 323 : Celkový počet voliču,kterým byly vydány úřední obálky 194 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 194
<br> A) Jména a přijmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení Volební strana č.1 — SNK Ježkovice
<br> 1.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX
<br> X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX
<br> X.XXXXX XXXXXX XX X.XX Volební strana č.X — Pavlína Grnelová,DiS <.>
<br> 1.XXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
<br> Volební strana č.3 — KDUtČSL
<br> 1.XXXXXXXX XXXX XX X.XXX X.XXXXXXXX XXXXXX XX „.XX X.XXXXX XXXXX XX l.XX B) Jména a příjmení náhradníků: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad.Volební strana č.1 _ SNK Ježkovice 1.XXXXXX XXXXXX XX X.X X.XXXXX XXXXXXXXXXX XX X.XX Volební strana č.X — XXXXXXX XXXXXXXX,Dis.Bez náhradníků Volební strana č.X — KDUĚČSL l.XXXXXXXXX XXXXXXX XX X.X.XXXXXX XXXXX XX X.XX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 — SNK Ježkovice Počet hlasů pro stranu: 453,hranice: 99,0 Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů číslo 1.XXXXX XXXXXXX XXX X.Marek Štrájt XX X.XXXXX XXXXXXX XXX
<br> XXXlXX — str.Č.X
<br> V/B
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB D0 ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> 4.XXXXXX XXXXXX XX X.Anita Gottvaldova XX Volební strana č.2 _ XXXXXXX XXXX...

Načteno

edesky.cz/d/5674492


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ježkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz