« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - Oznámení SPÚ - hranice Sběř

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení SPÚ - hranice Sběř (299.9 kB)
1 / 3
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Jičín
<br> Havlíčkova 56,Valdické Předměstí,506 01 Jičín
<br>
<br> Naše značka: SPU 335075/2022
Spisová značka: SP11919/2021-514202/03/02
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: h.plockova@spucr.cz
<br> Datum: 14.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Sběř s rozšířeným obvodem o část k.ú.Kozojedy
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Jičín (dále jen „pobočka“)
jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.§ 19 zákona č.139/2002
Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
oznamuje,že v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sběř bude
ode dne 13.10.2022 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků,které bude prováděno v souladu s
příslušnými ustanoveními zákona č.139/2002 Sb <.>,vyhlášky č.13/2014 Sb <.>,o postupu při provádění
pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav,zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí
(katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.357/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální
vyhláška) <.>
Vlastnické hranice budou šetřeny především na vnějším obvodu komplexních pozemkových úprav (hranice
katastrálního území) a vnitřním obvodu pozemkových úprav (hranice zastavěné nebo zastavitelné části obce) <.>
Podkladem pro zjišťování hranic,které jsou obsahem katastru nemovitostí,je dosavadní katastrální operát
a operáty dřívějších pozemkových eviden...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz