« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - 20200717_schvaleny_rozpocet_dso_sompo_na_rok_2020.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20200717_schvaleny_rozpocet_dso_sompo_na_rok_2020.pdf
Schválený rozpočet na rok 2020 (v Kč) – příjmy
XXXX XXX Text Rozpočet XXXX
<br> XXXX XXXX Neinvestiční přijaté transfery od obcí 5 575 694,00
<br> 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 23 453 656,87
<br> 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu.př.transfery ze státního rozpočtu
4 742
317,84
<br> Daňové příjmy celkem 33 771 668,71
<br> 6310 2141 Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací 50,00
<br> 50,00
<br> 33 771 718,71
<br> Schválený rozpočet na rok 2020 (v Kč) – výdaje
XXXX XXX Text Rozpočet XXXX
<br> XXXX XXXX Drobný hmotný dlouhodobý majetek
28 244
<br> 320,63
<br> 3725 5169 Nákup ostatních služeb 1 087 394,67
<br> 5141 Úroky vlastní 559 323,74
<br> 5161 Poštovní služby 200,00
<br> 6122 Stroje,přístroje a zařízení 3 878 479,67
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00
<br> 33 771 718,71
<br> Financování 2020 (v Kč)
XXXX XXX Text Rozpočet XXXX
<br> XXXX XXXX Změny stavu krátkodobých prostředků na účtech mimo OSFA -0,00
<br> 0000 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 33 171 734,00
<br> 0000 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -33 171 734,00
<br> Celkem 0,00
<br>
<br> Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf
<br> Informace dle § 5 odst.3 zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozp.odpovědnosti naleznete ve výkaze FIN 2-12 k 31.12.2019 <,>
<br> který je k nahlédnutí na internetových stránkách http://www.sompo-dso.cz/
<br> Zveřejněno dne 1.7.2020 na internetových stránkách www.sompo-dso.cz
<br> V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři starosty Města Černovice,Mariánské nám.718,39494 Černovice
<br> Schváleno dne 30.6.2020 Členskou schůzí DSO SOMPO

Načteno

edesky.cz/d/5671941


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústrašín
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz