« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - Scvaleny rozpocet 2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Scvaleny rozpocet 2022.pdf
Obec
<br> ÚSTRAŠÍN
<br> okres Pelhřimov
<br> Strana 1 (A4)
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022
<br> N R 0 2 P 0 Č T 0 V É P ŘÍJ M Y (v tis.Kč nejedno desetinné místo)
<br> Ěíslo Ěd—aseskuppol.řádku podseskup.pol.Druh přijmu Objem příjmů položka.1 x NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( viz.rozpis str.3.ř.23) 2273 2 )( DAůovÉ PŘÍJMY x 3 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funk.pož.800| 4 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výdél.činnosti ml 5 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů lOOI s 1121 Daň z příjmů právnických osob sool 7 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 8 1211 Daň z přidané hodnoty 1600! 9 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 10 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 140Í 11 1341 Poplatek ze psů 4 12 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 13 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 14 1344 Poplatek ze vstupného 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 16 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 17 1361 Správní poplatky 2 18 1511 Daň z nemovitostí 250 19 )( oAAíovÉ PŘÍJMYCELKEM (r.3a218) 3716 20 x PŘIJATÉ DOTACE x 21 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu 70,5 21:1) vtom: - na výkon státní správy 21b) - na školství 22 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 23 24 x ÚHRN PŘÍJMÚ(ř.1+ř.19+ř.2Taž23) 6059,5 25 8115 Změna stavu krátk.prostř.na bankůčtech (použití přebytku) 26 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 27 8124 Uhr.splátky dlouhodobpřijatých půjčených prostředků (—) PRIJMY CELÉ-E202 ivf-ggg; gjlšlANCOVANI) 6 0 5 9,5 Návrh rozpočtu projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne : 17.12.2021 Razítko obce,podpis starosty : Digitálněpodepatubošsíma I.u b OŠ gššížáiřšífžšltíža
<br> Šlechta
<br> POINT.00:1.<n=Lub0š šlechta,snxšlechia,glvenName=Luboš,serialNumhe|=P400136,ilue=5tarosta
<br> Datum: 2021.12711 2 l :'l l:! 2 +O'I'DO'
<br> BI BÉŽNÉ a KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rvrrs.kcnajemaaemnnémrsmi Strana2rA4)
<br> Skupina 2022 Cislo čislo oddil <.>,„ Výdaje řádku řádku pododdil Název...

Načteno

edesky.cz/d/5671938

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústrašín
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
24. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz