« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceVýsledky voleb do Zastupitelstva obce Vrbčany 517,2 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
v/8
<br> ZÁPIS O \rÍSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSrvA OBCE 1)
<br> Ve vo]_bách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
YrFŤ++y.<.>.<.>.<.> okres.5p}rp <.>
konaných ve dnech (dne).??,9?z.:.?!,9?r?9??.byly pod}e výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí z;ištěny výsledky vo]_eb v obci <.>
<br> počet vo]_ebnich okrsků
Počet okrskových vofebnich komisí,které předaly výsledek hlasováni
Seznam čísef vofebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
počet volebních obvodů 1
Celkový počet osob zapsaných ve výpisecln ze seznamu vofičů a jejich dodatků 319
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úředni obálky
Celkový počet odevzdaných úřednich obálek
<br> r4B
l48
<br> A),frnéna a příjrnení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a přijmeni Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvofení
<br> Volebni strana č.1 - Yrbčany 2022
1.XXXXX XXXXXXXXX
X.XXX XXXXX
X.Zuzana Dlabačová
X.XXXXX XXXXXXXX
X.Lenka Vukovióová
<br> B).Tména a příjrnení náhradnj-ků:
Pořadí Jméno a příjmeni
náhrad <.>
<br> 42 1 <.>
44 5 <.>
43 4 <.>
Aa aaL Z <.>
<br> 43 3 <.>
<br> 103
99
95
11
91
<br> věk pořadí na HL počet hfasů
<br> Vo.Lebni strana č.1 - Yrbčany 2022
1.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Volebni strana č.X - Yrbčany XXXX
Počet hlasů pro stranu: 576,hranice: 94,6
Kandidáti Poř.Jméno a příjmeni
<br> čis1o
<br> 48 6.51
<br> c) Celkov,ý počet platných hlasů pro jednotliwé wolební strany a pro jednotlivé
kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přídělení mandátu:
<br> Počet hlasů
<br> - z.<.> 1.Sárka Jefínková
2.XXXXX XXXXXXXX
X.Lenka Vukovióová
X.Zuzana Dlabačová
5.XXX XXXXX
X.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX
XX
XI
XX
99
51
<br> 533B91 - str.č.1

Načteno

edesky.cz/d/5671743

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz