« Najít podobné dokumenty

Obec Květná - Zápis o výsledku do zastupitelstva obce Květná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Květná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kvetna_20220924_173620.pdf
V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) KÝŠFÚŠ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.okres.SÝFFŠÝY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.konaných ve dnech (dne).23:Q9:.T.24:99:2922.byly podle výsledků převzatých
<br> od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
<br> Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů
<br> Celkový počet osob zapsaných ve'výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 32 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 208 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 2C8
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení
<br> Volební strana č.1 — Naše obec Květná 1.XXXXX XXXX XX X.XXX X.XXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XXX X.Vojtěch Pražan XX X.144 8.XXXXXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX
<br> Volební strana č,2 — Za lepší Květnou,sdružení nezávislých kandidátů.1.XXXXXX XXX XX X.XX X.XXXX XXXXXXXXXXX XX X.XX X.XXXX XXXXX XX X.XX
<br> B) Jména a přijmení náhradníků:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
<br> náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 — Naše obec Květná l.XXXXX XXXXX XX X.XXX X.XXXX XXXXXXXX XX XX.XXX X.XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XX.XXX
<br> Volební strana č.2 - Za lepší Květnou,sdružení nezávislých kandidátů.1.XXXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXX XXXXXXXXXXX XX X.XX X.XXX XXXXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXXX XX X.XX X.XXX XXXXXX XX X.XX X.Romana Anýžova XX X.39 7.XXXXXXXX XXXXXX XX XX.XX X.XXXXX XXXXX XX XX.XX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Voleb...

Načteno

edesky.cz/d/5671675


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Květná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz