« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovinka - Usnesení z 11. veřejného zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velikost: 433 kB
1
<br>
<br>
<br>
<br> Usnesení
<br>
z 11.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 17.6.2020
<br> v 18 hod ve Společenském domě v Bukovince
<br>
<br> Přítomní zastupitelé dle prezenční listiny.Starosta konstatuje,že je přítomno sedm členů ZO a
<br> ZO je tedy usnášeníschopné <.>
<br>
<br> Zahájení
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka (dále jen „OZ“) se konalo v sálu Společenském domě
<br> v Bukovince a bylo zahájeno v 18.00 hodin.Zasedání zahájil a dále vedl starosta obce Pavel
<br> Malík,který uvítal přítomné,seznámil je s programem zasedání ZO.Program je součástí zápisu
<br> a byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem <.>
<br>
<br> Volba zapisovatele a ověřovatelů,schválení programu
<br> Zapisovatel – návrh: XXXXX XXXXX – schváleno sedmi hlasy <,>
<br> Ověřovatelé zápisu – Ing.XXXXXX XXXXXXX – schváleno sedmi hlasy <,>
<br> XXXXX XXXXXXX - schváleno sedmi hlasy <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br>
<br> 1.Zpráva o činnosti ZO
2.Schválení Rozpočtového opatření č.4
3.Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330055893/034 mezi E.ON
<br> Distribuce,a.s.a obcí Bukovinka – Hostěnice – rekonstrukce NN,Lhoty,p.č.311,k <.>
<br> ú.Bukovinka,za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH
<br> 4.Schválení zařazení správního území obce Bukovinka do území působnosti MAS
Moravský kras z.s.v období 2021-2027,a souhlasu s přípravou komunitně vedené
<br> integrované strategie území MAS Moravský kras z.s.pro období 2021-2027 na území
<br> obce Bukovinka
<br> 5.Schválení účetní závěrky obce Bukovinka
6.Schválení účetní závěrky Mateřské školy Bukovinka
7.Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Bukovinka za rok 2019
8.Schválení hospodaření obce Bukovinka za rok 2019
9.Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
<br> Bukovina ve výši 133.850,20 Kč – měření a ovládání vrtů,měření průtoků šachta
<br> Bukovina,XXXXX XXX - na běžný účet obce Bukovinka
<br> XX.Schválení Kupní smlouvy na část pozemku p.č.314/2...
Usnesení z 11. veřejného zasedání Velikost: 433 kB
1
<br>
<br>
<br>
<br> Usnesení
<br>
z 11.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 17.6.2020
<br> v 18 hod ve Společenském domě v Bukovince
<br>
<br> Přítomní zastupitelé dle prezenční listiny.Starosta konstatuje,že je přítomno sedm členů ZO a
<br> ZO je tedy usnášeníschopné <.>
<br>
<br> Zahájení
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka (dále jen „OZ“) se konalo v sálu Společenském domě
<br> v Bukovince a bylo zahájeno v 18.00 hodin.Zasedání zahájil a dále vedl starosta obce Pavel
<br> Malík,který uvítal přítomné,seznámil je s programem zasedání ZO.Program je součástí zápisu
<br> a byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem <.>
<br>
<br> Volba zapisovatele a ověřovatelů,schválení programu
<br> Zapisovatel – návrh: XXXXX XXXXX – schváleno sedmi hlasy <,>
<br> Ověřovatelé zápisu – Ing.XXXXXX XXXXXXX – schváleno sedmi hlasy <,>
<br> XXXXX XXXXXXX - schváleno sedmi hlasy <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br>
<br> 1.Zpráva o činnosti ZO
2.Schválení Rozpočtového opatření č.4
3.Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330055893/034 mezi E.ON
<br> Distribuce,a.s.a obcí Bukovinka – Hostěnice – rekonstrukce NN,Lhoty,p.č.311,k <.>
<br> ú.Bukovinka,za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH
<br> 4.Schválení zařazení správního území obce Bukovinka do území působnosti MAS
Moravský kras z.s.v období 2021-2027,a souhlasu s přípravou komunitně vedené
<br> integrované strategie území MAS Moravský kras z.s.pro období 2021-2027 na území
<br> obce Bukovinka
<br> 5.Schválení účetní závěrky obce Bukovinka
6.Schválení účetní závěrky Mateřské školy Bukovinka
7.Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Bukovinka za rok 2019
8.Schválení hospodaření obce Bukovinka za rok 2019
9.Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
<br> Bukovina ve výši 133.850,20 Kč – měření a ovládání vrtů,měření průtoků šachta
<br> Bukovina,XXXXX XXX - na běžný účet obce Bukovinka
<br> XX.Schválení Kupní smlouvy na část pozemku p.č.314/2...

Načteno

edesky.cz/d/5671581

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz