« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovinka - Návrh závěrečného účtu DSO Moravský kras 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velikost: 647 kB
Licence: A05J XCRGBZUC / ZN1 (24012019 / 01012019)
<br>
<br> Spolek pro Moravský kras
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
(v Kč)
<br>
<br> sestavený ke dni 02.06.2020
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 69744009
<br> název Spolek pro Moravský kras
<br> ulice,č.p.Havlíčkovo nám.71
<br> obec Jedovnice
<br> PSČ,pošta 67906
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
Doplňující údaje organizace
<br> Občané mohou podávat písemné připomínky k závěrečnému účtu do 14 dní od data vyvěšení na email starosta@krtiny.cz nebo na
podatelnu obecního úřadu ve Křtinách
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: A05J XCRGBZUC / ZN1 (24012019 / 01012019)
<br>
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 3 688 700,00 1 544 800,00 1 545 236,81
<br> Příjmy celkem 3 688 700,00 1 544 800,00 1 545 236,81
<br>
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 1 274 100,00 1 274 028,81
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 688 700,00 270 700,00 269 208,00
<br> 0000 Bez ODPA 3 688 700,00 1 544 800,00 1 543 236,81
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 000,00
<br> ...
Návrh závěrečného účtu DSO MK 2019 Velikost: 647 kB
Licence: A05J XCRGBZUC / ZN1 (24012019 / 01012019)
<br>
<br> Spolek pro Moravský kras
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
(v Kč)
<br>
<br> sestavený ke dni 02.06.2020
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 69744009
<br> název Spolek pro Moravský kras
<br> ulice,č.p.Havlíčkovo nám.71
<br> obec Jedovnice
<br> PSČ,pošta 67906
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
Doplňující údaje organizace
<br> Občané mohou podávat písemné připomínky k závěrečnému účtu do 14 dní od data vyvěšení na email starosta@krtiny.cz nebo na
podatelnu obecního úřadu ve Křtinách
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: A05J XCRGBZUC / ZN1 (24012019 / 01012019)
<br>
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 3 688 700,00 1 544 800,00 1 545 236,81
<br> Příjmy celkem 3 688 700,00 1 544 800,00 1 545 236,81
<br>
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 1 274 100,00 1 274 028,81
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 688 700,00 270 700,00 269 208,00
<br> 0000 Bez ODPA 3 688 700,00 1 544 800,00 1 543 236,81
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 000,00
<br> ...
Velikost: 3225 kB
Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 77441/2019 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> SPOLEK PRO ROZVOJ VENKOVA MORAVSKÝ KRAS <,>
<br> okres Blansko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 8.srpna 2019 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 27.dubna 2020.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: dílčí přezkoumání: Úřad městyse Jedovnice Havlíčkovo náměstí 71,679 06 Jedovnice
<br> konečné přezkoumání: Kraj ský úřad Jihomoravského kraje Zerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX
<br> Kontrolor: XXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedenim odboru kontrolního a právního
<br> Kraj ského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXXX XXXXXXX - předseda
<br> XXXXXX XXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaj e,na které se vztah...
Audit DSO JMK 2019 Velikost: 3225 kB
Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 77441/2019 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> SPOLEK PRO ROZVOJ VENKOVA MORAVSKÝ KRAS <,>
<br> okres Blansko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 8.srpna 2019 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 27.dubna 2020.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: dílčí přezkoumání: Úřad městyse Jedovnice Havlíčkovo náměstí 71,679 06 Jedovnice
<br> konečné přezkoumání: Kraj ský úřad Jihomoravského kraje Zerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX
<br> Kontrolor: XXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedenim odboru kontrolního a právního
<br> Kraj ského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXXX XXXXXXX - předseda
<br> XXXXXX XXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaj e,na které se vztah...

Načteno

edesky.cz/d/5671580

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz