« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovinka - Pozvánka na 11. veřejné zasedání zastupitelstva...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velikost: 198 kB
1
<br>
<br> Pozvánka na 11.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
<br> konané dne 17.6.2020 v 18 hod v zasedací místnosti
<br> Společenského domu v Bukovince
<br>
<br>
<br> Starosta obce Bukovinka tímto svolává 11.veřejné zasedání zastupitelstva obce a současně zve
<br> na toto zasedání veřejnost <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br>
<br> 1.Zpráva o činnosti ZO
2.Schválení Rozpočtového opatření č.4
3.Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330055893/034 mezi E.ON
<br> Distribuce,a.s.a obcí Bukovinka – Hostěnice – rekonstrukce NN,Lhoty,p.č.311,k <.>
<br> ú.Bukovinka,za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH
<br> 4.Schválení zařazení správního území obce Bukovinka do území působnosti MAS
Moravský kras z.s.v období 2021-2027,a souhlasu s přípravou komunitně vedené
<br> integrované strategie území MAS Moravský kras z.s.pro období 2021-2027 na území
<br> obce Bukovinka
<br> 5.Schválení účetní závěrky obce Bukovinka
6.Schválení účetní závěrky Mateřské školy Bukovinka
7.Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Bukovinka za rok 2019
8.Schválení hospodaření obce Bukovinka za rok 2019
9.Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
<br> Bukovina ve výši 133.850,20 Kč – měření a ovládání vrtů,měření průtoků šachta
<br> Bukovina,XXXXX XXX - na běžný účet obce Bukovinka
<br> XX.Schválení Kupní smlouvy na část pozemku p.č.314/2 o výměře 49 m2 – ostatní plocha <,>
ostatní komunikace,a to panu Jiřímu Kirschbaumovi za cenu 500,- Kč/m2
<br> 11.Diskuse
12.Usnesení
13.Závěr
<br>
<br>
<br> V Bukovince dne 9.6.2020
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne 9.6.2020
<br> Sejmuto z úřední desky obce dne
<br> Vyvěšeno elektronicky dne 9.6.2020
Pozvánka na 11. veřejné zasedání ZO Velikost: 198 kB
1
<br>
<br> Pozvánka na 11.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
<br> konané dne 17.6.2020 v 18 hod v zasedací místnosti
<br> Společenského domu v Bukovince
<br>
<br>
<br> Starosta obce Bukovinka tímto svolává 11.veřejné zasedání zastupitelstva obce a současně zve
<br> na toto zasedání veřejnost <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br>
<br> 1.Zpráva o činnosti ZO
2.Schválení Rozpočtového opatření č.4
3.Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330055893/034 mezi E.ON
<br> Distribuce,a.s.a obcí Bukovinka – Hostěnice – rekonstrukce NN,Lhoty,p.č.311,k <.>
<br> ú.Bukovinka,za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH
<br> 4.Schválení zařazení správního území obce Bukovinka do území působnosti MAS
Moravský kras z.s.v období 2021-2027,a souhlasu s přípravou komunitně vedené
<br> integrované strategie území MAS Moravský kras z.s.pro období 2021-2027 na území
<br> obce Bukovinka
<br> 5.Schválení účetní závěrky obce Bukovinka
6.Schválení účetní závěrky Mateřské školy Bukovinka
7.Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Bukovinka za rok 2019
8.Schválení hospodaření obce Bukovinka za rok 2019
9.Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
<br> Bukovina ve výši 133.850,20 Kč – měření a ovládání vrtů,měření průtoků šachta
<br> Bukovina,XXXXX XXX - na běžný účet obce Bukovinka
<br> XX.Schválení Kupní smlouvy na část pozemku p.č.314/2 o výměře 49 m2 – ostatní plocha <,>
ostatní komunikace,a to panu Jiřímu Kirschbaumovi za cenu 500,- Kč/m2
<br> 11.Diskuse
12.Usnesení
13.Závěr
<br>
<br>
<br> V Bukovince dne 9.6.2020
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne 9.6.2020
<br> Sejmuto z úřední desky obce dne
<br> Vyvěšeno elektronicky dne 9.6.2020

Načteno

edesky.cz/d/5671579

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz