« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Veřejná vyhláška OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO č.2 (2.32 MB)
I
Z
<br> 4
a
<br> R
Y
<br> B
N
<br> I
C
<br> E
<br> I
Z
<br> 4
b
<br> R
Y
<br> B
N
<br> I
C
<br> E
<br> P
<br> 6
<br> S
<br> T
<br> O
<br> P
<br> A
<br> 1
<br> 1
<br> E
<br> 1
<br> 2
<br> x
<br> 0
<,>
0
<br> 0
<,>
1
<br> 0
<,>
2
<br> 0
<br> <,>
<br> 3
<br> 2
0
<,>
0
0
<br> 4
0
<,>
0
0
<br> 6
0
<,>
0
0
<br> 8
0
<,>
0
0
<br> 2
0
<,>
0
0
<br> 4
0
<,>
0
0
<br> 6
0
<,>
0
0
<br> 8
0
<,>
0
0
<br> 2
0
<,>
0
0
<br> 4
0
<,>
0
0
<br> 6
0
<,>
0
0
<br> 8
<br> 0
<br> <,>
0
<br> 0
<br> 2
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 4
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 2
0
<,> 0
<br> 0
<br> S
<br> 7
<br> A
<br> 1
<br> 5
<br>
<br> E
<br> 7
<br> b
<br> 0
<br> m
<br> S
S
<br> Z
<br> -
5
<br> m
<br> -
1
5
<br> m
<br> Z
2
<br> C
4
b
<br> A
<br> 1
<br> 0
<br> S
<br> 7
<br> A
<br> 1
5
<br>
<br> -
8
0
<br> m
<br> -
1
0
0
<br> m
<br> S
S
<br> Z
<br> A
<br> 1
<br> 0
<br> 0
<br> m
<br> -
1
0
0
<br> m
<br> B
<br> 2
0
a
<br> 5
<br> 0
<br> -
1
0
<br> m
<br> E
<br> 3
<br> a
<br> S
<br> 7
<br> A
<br> 1
<br> 5
<br> 6
<br> 0
<br> 0
<br>
m
<br>
<br> B
<br> 2
<br> 1
<br> a
<br> -
2
0
0
<br> m
<br> -
3
0
0
<br> m
<br> B
<br> 2
0
a
<br> 7
<br> 0
<br> -
4
0
0
<br> m
<br> -
6
0
0
<br> m
<br> -
5
<br> m
<br> S
<br> 7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
<br> 7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> LEGENDA PLOCH:
<br> OPRAVOVANÝ ÚSEK
<br> PROVIZORNÍ VDZ
<br> PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ
<br> ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ
<br> ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ
<br> ZNAČENÍ - ZAKRÝT
<br> LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:
<br> S7
<br>
<br> I
/
2
7
<,>
<br> P
<br> L
A
<br> S
<br> Y
<br> I
<br> /
<br> 2
<br> 7
<br> <,>
<br>
<b...
DIO č.1 (2.32 MB)
I
Z
<br> 4
a
<br> R
Y
<br> B
N
<br> I
C
<br> E
<br> I
Z
<br> 4
b
<br> R
Y
<br> B
N
<br> I
C
<br> E
<br> P
<br> 6
<br> S
<br> T
<br> O
<br> P
<br> A
<br> 1
<br> 1
<br> E
<br> 1
<br> 2
<br> x
<br> 0
<,>
0
<br> 0
<,>
1
<br> 0
<,>
2
<br> 0
<br> <,>
<br> 3
<br> 2
0
<,>
0
0
<br> 4
0
<,>
0
0
<br> 6
0
<,>
0
0
<br> 8
0
<,>
0
0
<br> 2
0
<,>
0
0
<br> 4
0
<,>
0
0
<br> 6
0
<,>
0
0
<br> 8
0
<,>
0
0
<br> 2
0
<,>
0
0
<br> 4
0
<,>
0
0
<br> 6
0
<,>
0
0
<br> 8
<br> 0
<br> <,>
0
<br> 0
<br> 2
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 4
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 2
0
<,> 0
<br> 0
<br> S
<br> 7
<br> A
<br> 1
<br> 5
<br>
<br> E
<br> 7
<br> b
<br> 0
<br> m
<br> S
S
<br> Z
<br> -
5
<br> m
<br> -
1
5
<br> m
<br> Z
2
<br> C
4
b
<br> A
<br> 1
<br> 0
<br> S
<br> 7
<br> A
<br> 1
5
<br>
<br> -
8
0
<br> m
<br> -
1
0
0
<br> m
<br> S
S
<br> Z
<br> A
<br> 1
<br> 0
<br> 0
<br> m
<br> -
1
0
0
<br> m
<br> B
<br> 2
0
a
<br> 5
<br> 0
<br> -
1
0
<br> m
<br> E
<br> 3
<br> a
<br> S
<br> 7
<br> A
<br> 1
<br> 5
<br> 6
<br> 0
<br> 0
<br>
m
<br>
<br> B
<br> 2
<br> 1
<br> a
<br> -
2
0
0
<br> m
<br> -
3
0
0
<br> m
<br> B
<br> 2
0
a
<br> 7
<br> 0
<br> -
4
0
0
<br> m
<br> -
6
0
0
<br> m
<br> -
5
<br> m
<br> S
<br> 7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
<br> 7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> LEGENDA PLOCH:
<br> OPRAVOVANÝ ÚSEK
<br> PROVIZORNÍ VDZ
<br> PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ
<br> ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ
<br> ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ
<br> ZNAČENÍ - ZAKRÝT
<br> LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:
<br> S7
<br>
<br> I
/
2
7
<,>
<br> P
<br> L
A
<br> S
<br> Y
<br> I
<br> /
<br> 2
<br> 7
<br> <,>
<br>
<b...
Veřejná vyhláška OOP (198.92 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Vaše č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: PK-DSH/10397/22
Spis.zn.: ZN/2157/DSH/22
Počet listů:
Počet příloh:
Počet listů příloh:
<br> Vyřizuje: Bc.Zdeňka Kačenová Častová
Tel.: 377195180
E-mail: zdenka.kacenovacastova@plzensky-kraj.cz
<br> Datum: 7.9.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a
místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu
právnické osoby BERGER BOHEMIA a.s <.>,se sídlem Klatovská 410/167,Litice <,>
321 00 Plzeň,IČ 45357269,ze dne 6.9.2022
s t a n o v í
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu <,>
po předchozím projednání s dotčeným orgánem policie,tj.Policie ČR,Krajské
ředitelství policie Plzeňského kraje,Odbor služby dopravní policie,ze dne 5.9.2022 <,>
pod č.j.: KRPP-129524-2/ČJ-2022-0300DP,následující přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/27 v Rybnici k zajištění
bezpečnosti silničního provozu,z důvodu omezení provozu částečnou uzavírkou
na silnici I/27 v souvislosti s realizací I.etapy,1.a 2.fáze stavby „I/27 Rybnice –
Kaznějov“ <.>
<br> 1) Dotčený úsek: silnice I/27 na výjezdu z obce Rybnice od Plzně do XXXX
X) Použité svislé dopravní značky a zařízení dle situace DIO /viz příloha/ dle zásad
<br> TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a dle zásad
TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,které
tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy
<br> 3) Doba platnosti: od 26.9.2022 do 28.1...

Načteno

edesky.cz/d/5671380

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
30. 01. 2023
29. 01. 2023
28. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz