« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Veřejná vyhláška OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO č.2 (2.32 MB)
I
Z
<br> 4
a
<br> R
Y
<br> B
N
<br> I
C
<br> E
<br> I
Z
<br> 4
b
<br> R
Y
<br> B
N
<br> I
C
<br> E
<br> P
<br> 6
<br> S
<br> T
<br> O
<br> P
<br> A
<br> 1
<br> 1
<br> E
<br> 1
<br> 2
<br> x
<br> 0
<,>
0
<br> 0
<,>
1
<br> 0
<,>
2
<br> 0
<br> <,>
<br> 3
<br> 2
0
<,>
0
0
<br> 4
0
<,>
0
0
<br> 6
0
<,>
0
0
<br> 8
0
<,>
0
0
<br> 2
0
<,>
0
0
<br> 4
0
<,>
0
0
<br> 6
0
<,>
0
0
<br> 8
0
<,>
0
0
<br> 2
0
<,>
0
0
<br> 4
0
<,>
0
0
<br> 6
0
<,>
0
0
<br> 8
<br> 0
<br> <,>
0
<br> 0
<br> 2
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 4
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 2
0
<,> 0
<br> 0
<br> S
<br> 7
<br> A
<br> 1
<br> 5
<br>
<br> E
<br> 7
<br> b
<br> 0
<br> m
<br> S
S
<br> Z
<br> -
5
<br> m
<br> -
1
5
<br> m
<br> Z
2
<br> C
4
b
<br> A
<br> 1
<br> 0
<br> S
<br> 7
<br> A
<br> 1
5
<br>
<br> -
8
0
<br> m
<br> -
1
0
0
<br> m
<br> S
S
<br> Z
<br> A
<br> 1
<br> 0
<br> 0
<br> m
<br> -
1
0
0
<br> m
<br> B
<br> 2
0
a
<br> 5
<br> 0
<br> -
1
0
<br> m
<br> E
<br> 3
<br> a
<br> S
<br> 7
<br> A
<br> 1
<br> 5
<br> 6
<br> 0
<br> 0
<br>
m
<br>
<br> B
<br> 2
<br> 1
<br> a
<br> -
2
0
0
<br> m
<br> -
3
0
0
<br> m
<br> B
<br> 2
0
a
<br> 7
<br> 0
<br> -
4
0
0
<br> m
<br> -
6
0
0
<br> m
<br> -
5
<br> m
<br> S
<br> 7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
<br> 7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> LEGENDA PLOCH:
<br> OPRAVOVANÝ ÚSEK
<br> PROVIZORNÍ VDZ
<br> PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ
<br> ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ
<br> ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ
<br> ZNAČENÍ - ZAKRÝT
<br> LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:
<br> S7
<br>
<br> I
/
2
7
<,>
<br> P
<br> L
A
<br> S
<br> Y
<br> I
<br> /
<br> 2
<br> 7
<br> <,>
<br>
<b...
DIO č.1 (2.32 MB)
I
Z
<br> 4
a
<br> R
Y
<br> B
N
<br> I
C
<br> E
<br> I
Z
<br> 4
b
<br> R
Y
<br> B
N
<br> I
C
<br> E
<br> P
<br> 6
<br> S
<br> T
<br> O
<br> P
<br> A
<br> 1
<br> 1
<br> E
<br> 1
<br> 2
<br> x
<br> 0
<,>
0
<br> 0
<,>
1
<br> 0
<,>
2
<br> 0
<br> <,>
<br> 3
<br> 2
0
<,>
0
0
<br> 4
0
<,>
0
0
<br> 6
0
<,>
0
0
<br> 8
0
<,>
0
0
<br> 2
0
<,>
0
0
<br> 4
0
<,>
0
0
<br> 6
0
<,>
0
0
<br> 8
0
<,>
0
0
<br> 2
0
<,>
0
0
<br> 4
0
<,>
0
0
<br> 6
0
<,>
0
0
<br> 8
<br> 0
<br> <,>
0
<br> 0
<br> 2
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 4
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 2
0
<,> 0
<br> 0
<br> S
<br> 7
<br> A
<br> 1
<br> 5
<br>
<br> E
<br> 7
<br> b
<br> 0
<br> m
<br> S
S
<br> Z
<br> -
5
<br> m
<br> -
1
5
<br> m
<br> Z
2
<br> C
4
b
<br> A
<br> 1
<br> 0
<br> S
<br> 7
<br> A
<br> 1
5
<br>
<br> -
8
0
<br> m
<br> -
1
0
0
<br> m
<br> S
S
<br> Z
<br> A
<br> 1
<br> 0
<br> 0
<br> m
<br> -
1
0
0
<br> m
<br> B
<br> 2
0
a
<br> 5
<br> 0
<br> -
1
0
<br> m
<br> E
<br> 3
<br> a
<br> S
<br> 7
<br> A
<br> 1
<br> 5
<br> 6
<br> 0
<br> 0
<br>
m
<br>
<br> B
<br> 2
<br> 1
<br> a
<br> -
2
0
0
<br> m
<br> -
3
0
0
<br> m
<br> B
<br> 2
0
a
<br> 7
<br> 0
<br> -
4
0
0
<br> m
<br> -
6
0
0
<br> m
<br> -
5
<br> m
<br> S
<br> 7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
<br> 7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> S
7
<br> Z
4
a
<br>
<br> LEGENDA PLOCH:
<br> OPRAVOVANÝ ÚSEK
<br> PROVIZORNÍ VDZ
<br> PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ
<br> ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ
<br> ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ
<br> ZNAČENÍ - ZAKRÝT
<br> LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:
<br> S7
<br>
<br> I
/
2
7
<,>
<br> P
<br> L
A
<br> S
<br> Y
<br> I
<br> /
<br> 2
<br> 7
<br> <,>
<br>
<b...
Veřejná vyhláška OOP (198.92 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Vaše č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: PK-DSH/10397/22
Spis.zn.: ZN/2157/DSH/22
Počet listů:
Počet příloh:
Počet listů příloh:
<br> Vyřizuje: Bc.Zdeňka Kačenová Častová
Tel.: 377195180
E-mail: zdenka.kacenovacastova@plzensky-kraj.cz
<br> Datum: 7.9.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a
místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu
právnické osoby BERGER BOHEMIA a.s <.>,se sídlem Klatovská 410/167,Litice <,>
321 00 Plzeň,IČ 45357269,ze dne 6.9.2022
s t a n o v í
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu <,>
po předchozím projednání s dotčeným orgánem policie,tj.Policie ČR,Krajské
ředitelství policie Plzeňského kraje,Odbor služby dopravní policie,ze dne 5.9.2022 <,>
pod č.j.: KRPP-129524-2/ČJ-2022-0300DP,následující přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/27 v Rybnici k zajištění
bezpečnosti silničního provozu,z důvodu omezení provozu částečnou uzavírkou
na silnici I/27 v souvislosti s realizací I.etapy,1.a 2.fáze stavby „I/27 Rybnice –
Kaznějov“ <.>
<br> 1) Dotčený úsek: silnice I/27 na výjezdu z obce Rybnice od Plzně do XXXX
X) Použité svislé dopravní značky a zařízení dle situace DIO /viz příloha/ dle zásad
<br> TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a dle zásad
TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,které
tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy
<br> 3) Doba platnosti: od 26.9.2022 do 28.1...

Načteno

edesky.cz/d/5671380

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz